Podmjera 8.5. Potpora za ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma – operacija 8.5.1. Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura

podmjera 8.5.Korisnici:

  • Šumoposjednici
  • Trgovačka društva i druge pravne osobe koje sukladno Zakonu o šumama gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske
  • Udruženja šumoposjednika

Prihvatljivi troškovi:

Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura:

1. konverzija panjača, šikara, šibljaka i drugih degradiranih oblika šumskih sastojina u šumske sastojine visokog uzgojnog oblika

2. konverzija šumskih sastojina narušene strukture vrsta drveća u mješovite šumske sastojine s povoljnim udjelom glavnih vrsta drveća

3. konverzija šumskih kultura i plantaža u mješovite šumske sastojine visokog uzgojnog oblika autohtonih vrsta drveća.

Potpora za ulaganja dodjeljuje se po hektaru na temelju standardnih troškova konverzije po hektaru iz Priloga II. Pravilnika o provedbi Mjere M08 »Potpora za ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma«, podmjere 8.5. »Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. definirani su za devet tipova konverzije za koje je, ovisno o tipu konverzije, moguće ostvariti sljedeće iznose potpora:

1. Konverzije listačama na kontinentu:

– A.1. sadnja sadnica uz ograđivanje zaštitnom ogradom – 8.344 eura

– A.2. sjetva sjemena uz ograđivanje zaštitnom ogradom – 6.448 eura

– A.3. sadnja sadnica uz korištenje štitnika za sadnice – 7.535 eura

2. Konverzije četinjačama na kontinentu:

– B.1. sadnja sadnica uz ograđivanje zaštitnom ogradom – 6.080 eura

– B.2. sadnja sadnica uz korištenje štitnika za sadnice – 8.794 eura

3. Konverzije listačama na kršu:

– C.1. sadnja sadnica uz ograđivanje zaštitnom ogradom – 12.927 eura

– C.2. sadnja sadnica uz korištenje štitnika za sadnice – 8.882 eura

4. Konverzije četinjačama na kršu:

– D.1. sadnja sadnica uz ograđivanje zaštitnom ogradom – 5.464 eura

– D.2. sadnja sadnica uz korištenje štitnika za sadnice – 7.327 eura.

Potpora
Do 100% ukupno prihvatljivih troškova, između 5.000 – 700.000 EUR-a.

Pravilnik o provedbi Mjere M08 »Potpora za ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma« pogledajte ovdje

Sigurnosni kod:
security code
Unesite sigurnosni kod:

Pošalji