Podmjera 8.5. Potpora za ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma – operacija 8.5.1. Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura

Korisnici: Šumoposjednici Trgovačka društva i druge pravne osobe koje sukladno Zakonu o šumama gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske Udruženja šumoposjednika Prihvatljivi troškovi: Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura: 1. konverzija panjača, šikara, šibljaka i drugih degradiranih oblika šumskih sastojina u šumske sastojine visokog uzgojnog oblika 2….

pročitaj više