Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u proizvodnim industrijama (4b1.1)

Svrha (cilj) poziva je poduprijeti provedbu mjera energetske učinkovitosti i/ili mjera za korištenje obnovljivih izvora energije koje će u proizvodnim pogonima dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije od minimalno 20% u odnosu na referentnu isporučenu energiju odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera. Uz ...

HAMAG BICRO ESIF zajmovi do 50.000 EUR uz kamatu od 0,5% do 3,5%

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije  i Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, potpisali su 30. lipnja 2016. godine Sporazum o financiranju za provedbu financijskih instrumenata u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014. – 2020. Cilj financijskog instrumenta je kreditiranje mikro, ...

Bespovratne potpore za poticanje razvoja poduzetništva u Istarskoj županiji za 2017. godinu

Novim Javnim pozivom za dodjelu potpora poduzetnicima Istarska županija osigurala je ukupno 1.175.000,00 kn. Javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava, a najdulje do 30. listopada 2017. godine. Korisnici mjera iz ovog Programa mogu biti subjekti malog gospodarstva utvrđeni Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva koji posluju i imaju ...

Milijun kuna bespovratnih potpora pulskim poduzetnicima kroz natječaj “Potpore Pula 2017”

Na temelju natječaja grada Pule “Potpore Pula 2017” u 2017. godini dodijelit će se milijun kuna potpora za razvoj poduzetništva kroz poticajne mjere. Ciljevi mjera su smanjenje početnih financijskih izdataka poduzetnika prilikom pokretanja poslovanja, poticanje mikro i malih poduzetnika da koriste sredstva iz EU fondova za projekte ...

Najava natječaja u okviru E-impulsa 2016. godine

Ministarstvo poduzetništva i obrta održalo je nedavno prezentaciju predstavnicima razvojnih agencija i poduzetničkih centara u Republici Hrvatskoj. Prezentacijom se nastojalo informirati sudionike o aktualnim područjima poticanja poduzetništva i obrta. Dio prezentacije odnosio se na izmjene i novosti za prijave na predstojećim natječajima za ...

Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u privatnom uslužnom sektoru-turizam i trgovina (4b2.1)

Cilj je doprinos poboljšanju energetske učinkovitosti i uvođenje (prebacivanje na) korištenja obnovljivih izvora energije u privatnom uslužnom sektoru (turizam i trgovina). Specifični cilj je povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u privatnom uslužnom sektoru (turizam i trgovina). Prihvatljive aktivnosti: – mjere energetske ...

Inovacije novoosnovanih MSP (3d2.1.1)

Cilj ovog trajno otvorenog poziva su novi, inovativni proizvodi i usluge koje pružaju mala i srednja poduzeća i povećanje broja prijava patenata i razvoja znanja (know how). Specifični cilj je poboljšana inovativnost malih i srednjih poduzetnika. Prihvatljive aktivnosti:  1. Prilagodba razvijanog proizvoda/usluge zahtjevima tržišta – (provodi ...
error: Content is protected !!