Informacije o prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka

Svjesni smo važnosti koju osobni podaci predstavljaju za svakog pojedinca i zbog toga kontinuirano radimo na održavanju i unaprjeđenju sigurnosti vaših osobnih podataka i vaše privatnosti.

Vaše osobne podatke ćemo prikupljati, obrađivati i koristiti u skladu sa zakonskim propisima te Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka (engl. General Data Protection Regulation – GDPR).

Za razumijevanje ovih informacija u nastavku vam donosimo pojašnjenje osnovnih pojmova vezanih za osobne podatke i obradu osobnih podataka.

Što je osobni podatak i obrada osobnih podataka?

Osobni podatak je svaki podatak ili njihova kombinacija kojima se utvrđuje identitet pojedinca ili putem kojih se može utvrditi identitet pojedinca kao što su primjerice ime, prezime, osobni identifikacijski broj, podaci o adresi, lokaciji, fotografija, podaci o zaposlenju, primanjima.

Obrada podataka je svaki postupak na osobnim podacima kao što su prikupljanje, bilježenje, strukturiranje, pohrana, izmjena, uvid, uporaba, prijenos te brisanje.

Tko je voditelj obrade vaših osobnih podataka?

Voditelj obrade vaših osobnih podataka je BLUE SKY, obrt za poslovno savjetovanje i usluge, vl. Zoran Stančić, Sv. Polikarpa 1, 52100 Pula, OIB: 25885333242 (dalje: BLUE SKY). Ovisno o svrsi, BLUE SKY prikuplja i obrađuje vaše osobne podatke, kao i podatke koji se odnose na vas, te je odgovoran za njihovu zaštitu, čuvanje i korištenje.

Koje podatke BLUE SKY prikuplja i obrađuje?

BLUE SKY u svom poslovanju prikuplja i obrađuje: obvezne, poslovno uvjetovane i kontakt podatke.

OBVEZNI PODACI

Određeni su propisima te su nužni za realizaciju poslovnog odnosa s BLUE SKY-om:

 1. ime i prezime
 2. adresa prebivališta i/ili boravišta
 3. osobni identifikacijski broj (OIB)
 4. naziv i broj identifikacijske isprave kao i broj dozvole boravka
 5. naziv, adresa sjedišta i matični broj klijenta koji obavlja poslovnu djelatnost kao obrt ili slobodno zanimanje

POSLOVNO UVJETOVANI PODACI

Ovise o usluzi/proizvodu koji se ugovara te su nužni za realizaciju poslovnog odnosa s BLUE SKY-om:

 1. podaci bez kojih nije moguća realizacija usluge ili proizvoda BLUE SKY-a predstavljaju poslovno uvjetovan podatak za realizacije te usluge ili proizvoda koji se odnose na podatke o spolu, datumu, mjestu i državi rođenja, državljanstvu/državljanstvima, imovinskom stanju, članovima kućanstva, primanjima i zaposlenju te, ukoliko obavljate poslovnu djelatnost, statusni podaci, financijski podaci, podaci o bonitetu i solventnosti te drugi slični podaci
 2. podatak o transakcijskom računu
 3. kontakt podaci bez kojih nije moguća realizacija usluge ili proizvoda BLUE SKY-a predstavljaju poslovno uvjetovan podatak za realizacije te usluge ili proizvoda (adresa elektroničke pošte, broj mobitela i sl.)

KONTAKT PODACI

Kontakt podaci su dobrovoljno dani podaci kako bi vas BLUE SKY na najbrži i najjednostavniji način obavijestio o činjenicama i događajima značajnima za proizvod ili uslugu te dostavio informacije/isprave na vaš zahtjev (npr. dostava računa, dostava ugovora, dokumentacije neophodne za realizaciju proizvoda ili usluge i sl.):

 1. adresa različita od adrese prebivališta i boravišta
 2. broj telefona, mobitela, faxa
 3. adresa elektroničke pošte
 4. kontakt osoba (ako obavljate poslovnu djelatnost)

Koje su svrhe i pravne osnove obrade vaših osobnih podataka?

BLUE SKY osobne podatke obrađuje:

 1. radi realizacije prava i obveza iz poslovnog odnosa
 2. radi ispunjavanja obaveza propisanih zakonom
 3. radi posebnih svrha na temelju vaše privole. Privola je u potpunosti dobrovoljna te njezino davanje i povlačenje ne utječe na ugovaranje proizvoda ili usluga BLUE SKY-a. Danu privolu možete povući u svakom trenutku te nakon toga više nećemo obrađivati vaše podatke u svrhu za koju je privola bila dana. Privolu možete povući u svakom trenutku tako da pošaljete zahtjev na info@konzalting.eu

Posebne svrhe za koje se daje privola uključuju:

 1. kako bi povremeno poslali zainteresiranim korisnicima Newsletter. Newsletter sadrži vijesti iz svijeta EU fondova, kao i najzanimljivije otvorene natječaje te natječaje u najavi.
 2. kako bismo na našoj internetskoj stranici https://konzalting.eu/reference/ u svrhu promocije uspješnosti našeg poslovanja objavili podatke o nazivu klijenta, poslovnoj djelatnosti, tematskom području te proizvodu ili usluzi koju smo odradili za vas.

Kako prikupljamo vaše osobne podatke?

Vaše osobne podatke prikupljamo na jedan od sljedećih načina:

 1. prilikom realizacije poslovnog odnosa za bilo koji proizvod ili uslugu BLUE SKY-a
 2. u osobnoj, telefonskoj, poštanskoj, elektroničkoj i drugoj vrsti komunikacije s BLUE SKY-om
 3. iz javno dostupnih registara/evidencija, kao što su sudski registar, obrtni registar, zemljišne knjige i sl.

Kome dostavljamo vaše osobne podatke?

BLUE SKY dostavlja vaše podatke trećim stranama radi ispunjenja ugovora sklopljenog s vama – primjerice:

 1. sudionicima potrebnim za izvršenje poslovnog odnosa (npr. tijela EU i/ili RH nadležna za upravljanje i/ili provedbu programa i/ili natječaja za dodjelu bespovratnih potpora iz nacionalnih fondova ili fondova EU, Hrvatska banka za obnovu i razvitak, komercijalne banke itd.)
 2. sudovima, zemljišno-knjižnim odjelima i sličnim javnim registrima
 3. radi ispunjavanja obaveza propisanih zakonom državnim i nadzornim tijelima kao što su sudovi, Ministarstvo financija i sl.
 4. javnim bilježnicima i odvjetničkim uredima za naplatu potraživanja

Pojedine procese obrade podataka BLUE SKY obavlja koristeći vanjske pružatelje usluga koji osobne podatke klijenata obrađuju kao izvršitelji obrade u ime BLUE SKY-a uz primjenu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera koje jamče obradu podataka u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka. BLUE SKY vodi računa da se izvršitelji obrade nalaze unutar područja Europske unije ili da se radi o područjima koja su obuhvaćena odlukom o primjerenosti Europske komisije što osigurava najvišu razinu zaštite osobnih podataka. Primjerice, radi se o sljedećim uslugama:

 1. usluge pohrane podataka u oblaku
 2. IT usluge

Što činimo za sigurnost vaših osobnih podataka?

BLUE SKY provodi tehničke i organizacijske mjere sa ciljem trajne zaštite povjerljivosti, cjelovitosti i dostupnosti osobnih podataka, prilikom njihove obrade, prijenosa i pohrane.

Koliko dugo čuvamo vaše osobne podatke?

Vaše osobne podatke čuvamo koliko to zahtijeva svrha u koju su podaci prikupljeni. Drugim riječima, čuvamo ih radi realizacije prava i obveza koja proizlaze iz pojedinog poslovnog odnosa ili propisa koji regulira taj poslovni odnos.

Koja su vaša prava u odnosu na vaše osobne podatke?

Opća uredba o zaštiti podataka u odnosu na osobne podatke predviđa sljedeća prava:

 1. pravo da budete informirani o obradi Vaših osobnih podataka
 2. pravo na pristup osobnim podacima
 3. pravo na ispravak netočnih podataka
 4. pravo na brisanje podataka ukoliko više ne postoji svrha za čuvanje podataka
 5. pravo na ograničenje obrade podataka
 6. pravo na prenosivost podataka
 7. pravo na prigovor na obradu podataka

Prigovor vezan za obradu Vaših osobnih podataka možete uputiti BLUE SKY-u na adresu Sv. Polikarpa 1, 52100 Pula, e-mail adresu info@konzalting.eu.

Prigovor možete uputiti i Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP) – nadzornom tijelu za zaštitu osobnih podataka.