Razrada projektne ideje u projektni prijedlog složen je postupak koji zahtjeva dobro poznavanje metodologije  i terminologije EU projekata, a sadržaj je najčešće propisan za svaki natječaj pojedinačno u natječajnoj dokumentaciji.  U nastavku dajemo općenit prikaz sadržaja tj. ključnih informacija koje treba uključiti u projektni prijedlog:

1. Kratak opis projektne ideje i ciljeva koji se žele postići
Što želite raditi?
Koja je vaša projektna ideja i što planirate postići?
Kako će se rezultati vašeg projekta odraziti na vas, vašu organizaciju i zajednicu?

2. Relevantnost projekta
Rješava li vaš projekt neki konkretan problem u vašem okruženju?
Temeljem čega to tvrdite (postoje li konkretni statistički podaci)?
Je li netko već pokrenuo sličan projekt?

3. Usklađenost  projekta sa strateškim dokumentima
Postoje li zakonske odredbe ili neke druge javne politike (strategije, akcijski planovi, deklaracije i sl.) koje su relevantne za vaš projekt?
Postoje li druge odredbe tih dokumenata iz kojih izvodite važnost za vaš projekt?

4. Ciljana skupina i krajnji korisnici
Na koga će projekt neposredno utjecati?
Možete li precizirati broj i intenzitet utjecaja?
Tko će biti krajnji korisinici koji će uživati dobrobiti projekta bez su u njega neposredno uključeni?

5. Partneri i suradnici
Tko će biti uključen u projekt i na koji način?
Hoće li partneri uložiti financijska sredstva u projekt?
Koje uloge će imati suradnici u projektu?

6. Planirani rezultati i aktivnosti koje do njih dovode
Koje rezultate planirate postići i koje ćete aktivnosti provesti da biste do njih došli?
Možete li kvanitificirati rezultate?

7. Opipljivi rezultati projekta
Navedite koje ćete proizvode kreirati u projektu, koliki broj i kome će oni služiti.

Sigurnosni kod:
security code
Unesite sigurnosni kod:

Pošalji