Zašto nam treba studija izvodljivosti i cost-benefit analiza?

Za prijavu projekta i dobivanje bespovratnih sredstava za infrastrukturne projekte financirane iz programa IPA, kohezijskog fonda ili strukturnih fondova izrađujemo studiju izvodljivosti sukladno propisanoj metodologiji Europske unije za pripremu studija izvodljivosti (engl. Feasibility Study) i analize troškova i koristi (engl. Cost-Benefit Analysis).

Sadržaj studije izvodljivosti i cost-benefit analize?

Studija izvodljivosti (engl. Feasibility Study) i analiza troškova i koristi (engl. Cost-Benefit Analysis) sadržavat će sljedeća ključna područja: sažetak, socio-ekonomski okvir, analizu izvedivosti i opcija, analizu ponude i potražnje, tehničko-tehnološku analizu, analizu ljudskih resursa, analizu lokacije i utjecaj na okoliš, pretpostavke financijske analize (valuta, cijene, razdoblje financijske analize), visinu investicije (materijalne troškove, troškove prodaje i distribucije, prihode), financijski povrat investicije (FNPV(C) i FRR(K)), izvore financiranja, financijsku održivost, financijski povrat kapitala (FNPV(K) i FRR(K)), ekonomsku analizu (društvene koristi, ostale indirektne učinke, indikatore ekonomskih učinaka), procjenu rizika i analizu osjetljivosti (simulacija najboljeg i najgoreg scenarija).


Sigurnosni kod:
security code
Unesite sigurnosni kod:

Pošalji