Izrada poslovnog plana, investicijske studije, studije izvodivosti (Feasibility study) i analiza troškova i koristi (Cost-benefit analysis)

Poslovni plan, investicijska studija, studija izvodivosti (Feasibility study) i analiza troškova i koristi (Cost-benefit analysis) najčešće su jedan od osnovnih preduvjeta za prijavu projekta na natječaj za dobivanje bespovratnih sredstava ili kredita banke. Izrada navedenih dokumenata zahtjeva vrijeme, iskustvo i dobro poznavanje ekonomskih i financijskih kategorija. Stoga klijentima preporučamo naš angažman čime će dobiti kvalitetnu i objektivnu sliku te ocjenu vlastitog investicijskog projekta i isplativosti ulaska u projekt. Upravo je kvaliteta i stručnost pripremljene dokumentacije ključna za ocjenjivače prilikom donošenja odluke o odobravanju financiranja Vašeg projekta.

Popunjavanje natječajne dokumentacije i prijava za dobivanje bespovratnih sredstava iz EU fondova ili natječaja ministarstava i institucija u Hrvatskoj

Punopravnim članstvom Hrvatske u EU otvaraju se nove mogućnosti bespovratnog financiranja. Na raspolaganju imamo više od milijardu eura godišnje iz EU fondova. Kako bi naši klijenti došli do tih sredstava moraju kvalitetno razraditi projektnu ideju i napisati projektni prijedlog koji zadovoljava sve uvjete predmetnog natječaja. Pri tome valja imati na umu sve detalje vezane uz strukturu i logični slijed prijave te prikladnu EU terminologiju. Kako bismo našim klijentima olakšali cijeli postupak dobivanja bespovratnih sredstava na raspolaganje im stavljamo našu stručnost, znanje i iskustvo.

Suradnja s HBOR-om i poslovnim bankama te informiranje o mogućnostima predfinanciranja i financiranja projekta

Za provedbu projekta najčešće mora postojati vlastito financijsko učešće prijavitelja u određenom postotku ovisno o vrsti natječaja i načinu isplate bespovratnih sredstava (avansno ili po završetku projekta). U praksi se često javlja potreba da prijavitelji vlastito učešće ili predfinanciranje cijelog projekta financira kreditom HBOR-a ili poslovne banke. Za dobivanje kredita potrebno je najčešće imati poslovni plan ili investicijsku studiju, dobro poznavati uvjete banke i terminologiju. Svojom stručnošću i dugogodišnjim iskustvom rada u banci svojim klijentima na najbolji način pomažemo u realizaciji kredita.

Pomoć u vođenju, financijskom izvještavanju te izradi završnih izvješća projekta

Proći natječaj i potpisati ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je “pola puta do cilja”. Za dolazak do cilja našim klijentima pomažemo u vođenju projekta, komunikaciji te planiranju provedbe uključujući određivanje ključnih točaka, upravljanje rizicima, upravljanje projektnim timom, financijsko upravljanje i planiranje troškova, administrativno vođenje projektne dokumentacije te savjetovanje tijekom provedbe i izvještavanje o napredovanju te izradu završnih izvješća nadležnim tijelima.

Izrada marketing plana

Marketing plan je osnova uspješnog poslovanja, a tvrtke koje imaju marketing plan daleko su uspješnije na tržištu. Našim klijentima pomažemo da odrede ciljeve poslovanja, izvrše analizu sadašnjeg položaja tvrtke pomoću SWOT analize i analize konkurencije, odaberu marketinšku strategiju, marketing miks, budžet i provedbu marketinškog plana.

Pomoć u provedbi i evaluacija marketing plana

Provedba marketing plana mora unaprijediti poslovanje klijenta. Zbog toga našim klijentima u provedbi pomažemo i jasno prezentiramo računicu iz koje su vidljivi  troškovi i ciljevi koje svaka promidžbena kampanja treba postići, kao i općeniti cilj za tekuću godinu, koji u sebi objedinjuje rezultate svih pojedinih kampanja. Marketing plan se redovito procjenjuje, ocjenjuje i prilagođava, kako bi ostao fleksibilan kod promjenjivih tržišnih kretanja. Omogućavamo klijentu bolju kontrolu troškova i bolje razumijevanje važnosti marketinga i ulaganja u vlastitu promidžbu.

Optimizacija troškova (Cost-reduction analysis)

Našim klijentima nudimo provjerene metode poboljšanja poslovnih rezultata, povećanja profitnih marži i novčanog toka putem optimizacije općih troškova, poslovnih procesa i novčanih izdataka.

Praćenje relevantnih natječaja EU te pravovremeno informiranje o mogućnostima financiranja Vašeg projekt​a

Fondovi i programi EU su praktički nepregledni, samo službena internetska stranica na kojoj se objavljuju ima preko tri stotine objava. Svakodnevnim praćenjem i proučavanjem uvjeta te znanjem i iskustvom našim klijentima olakšavamo snalaženje i odabir prikladnog natječaja za financiranje projekta.


Sigurnosni kod:
security code
Unesite sigurnosni kod:

Pošalji