Zašto investicijska studija?

Slično poslovnom planu, investicijska studija najčešće je jedan od osnovnih preduvjeta za prijavu projekta na natječaj za dobivanje bespovratnih sredstava ili kredita banke. Izrada investicijske studije zahtjeva vrijeme, iskustvo i dobro poznavanje ekonomskih i financijskih kategorija. Stoga klijentima preporučamo angažman konzultanta čime će dobiti kvalitetnu i objektivnu sliku te ocjenu vlastitog investicijskog projekta i isplativosti ulaska u projekt. Upravo je kvaliteta i stručnost pripremljene dokumentacije ključna za ocjenjivače prilikom donošenja odluke o odobravanju financiranja Vašeg projekta.

Razlike između poslovnog plana i investicijske studije?

Prema preporuci HBOR-a poslovni plan odnosi se na relativno manje investicije (do 700.000 kuna). Investicijska studija pored dijelova koje ima poslovni plan sadrži i dodatne informacije potrebne za donošenje investicijske odluke; detaljniju ekonomsko-financijsku analizu s ocjenom uspješnosti i prihvatljivosti investicijskog projekta za izvedbu i u pravilu zahtjeva se kod vrijednosti ulaganja iznad 700.000 kuna.

Sadržaj investicijske studije.

U pravilu pri izradi investicijske studije držimo se preporučenog sadržaja HBOR-a koji udovoljava zahtjevima financijskih institucija u Republici Hrvatskoj, HAMAG-a, komercijalnih banka, ministarstva, županija, gradova i općina koje dodjeljuju bespovratna ili subvencionirana kreditna sredstva. Ukoliko je nekim natječajem zahtjevan drugačiji sadržaj investicijske studije, tada prilagođavamo investicijsku studiju zahtijevanom sadržaju.

Preporučeni sadržaj investicijske studije prema preporuci HBOR-a (iznad 700.000,00 kn predračunske vrijednosti ulaganja)

UVOD
SAŽETAK ULAGANJA
1.        INFORMACIJE O PODUZETNIKU – INVESTITORU
2.        PREDMET POSLOVANJA INVESTITORA
3.        POSTOJEĆA IMOVINA INVESTITORA
4.        ANALIZA DOSADAŠNJEG FINANCIJSKOG POSLOVANJA
5.        OCJENA RAZVOJNIH MOGUĆNOSTI ULAGATELJA
6.        ANALIZA TRŽIŠTA
Tržište nabave
Tržište prodaje
Sažetak analize tržišta i procjena ostvarenja prihoda
7.        DINAMIKA i STRUKTURA ZAPOSLENIH
Analiza potrebnih kadrova
Proračun godišnjih bruto plaća
8.        TEHNIČKI ELEMENTI ULAGANJA
Opis tehničko-tehnološkog procesa
Utrošak sirovina, materijala i energenata
Tehnička struktura ulaganja
Karakteristike građevinskog objekta (poslovni prostor)
9.      LOKACIJA
10.    ZAŠTITA ČOVJEKOVE OKOLINE
11.    DINAMIKA REALIZACIJE ULAGANJA
12.    EKONOMSKO-FINANCIJSKA ANALIZA
Ulaganje u osnovna sredstva
Ulaganje u obrtna sredstva
Struktura ulaganja u osnovna i obrtna sredstva
Izvori financiranja i kreditni uvjeti
Izvori financiranja
Obračun kreditnih obveza
Proračun amortizacije
Proračun troškova i kalkulacija cijena
Projekcija računa dobiti i gubitka
Financijski tok
Ekonomski tok
Projekcija bilance
13.    EKONOMSKO-TRŽIŠNA OCJENA
Statička ocjena efikasnosti investicijskog projekta
Dinamička ocjena projekta
Metoda razdoblja povrata investicijskog ulaganja
Metoda neto sadašnje vrijednosti
Metoda relativne sadašnje vrijednosti
Metoda interne stope rentabilnosti
14.    ANALIZA OSJETLJIVOSTI
15.    ZAKLJUČNA OCJENA PROJEKTA


Sigurnosni kod:
security code
Unesite sigurnosni kod:

Pošalji