Ovo su neki od naših klijenata kojima smo napravili barem jedan projekt (nekima i više njih):

Tematsko područje
Djelatnost
Klijent/korisnik projekta
Usluga konzultanta na projektu
KreditiČišćenje zgrada
MAC profi obrt za čišćenje.,Pula
Investicijska studija
Bespovratne potpore jedinica lokalne samouprave
Informacijsko komunikacijske tehnologije
InCheckin d.o.o., Pula
Izrada poslovnog plana i prijave na natječaj
EU fondovi - poljoprivreda i ruralni razvoj
Poljoprivreda
Brassica d.o.o., Opatija
Izrada poslovnog plana i prijave na natječaj
EU fondovi - poljoprivreda i ruralni razvoj
Poljoprivreda
Obrt Giacometti-Moscarda, Galižana
Izrada poslovnog plana i prijave na natječaj
EU fondovi - poljoprivreda i ruralni razvoj
Poljoprivreda
OPG Rakovac Vedrana, Pula
Izrada poslovnog plana i prijave na natječaj
Koncesija na pomorskom dobru
Popravak brodova i čamaca
Kling boote&yacht service d.o.o.,Pula
Investicijska studija
Dobivanje dozvole za obavljenje djelatnosti posredovanja u osiguranju Ministarstva financija RH
Posredovanje u prodaji osiguranja
Eurokorekt d.o.o., Zagreb
Poslovni plan
EU fondovi - obrazovanje i cjeloživotno učenje
Prijevoz tereta
Transporti Mario obrt za prijevoz tereta u unutarnjem i međunarodnom prometu
Prijava na natječaj
EU fondovi - jačanje konkurentnosti MSP-a
Proizvodnja odjeće
Action d.o.o., Pula
Prijava na natječaj
HBOR krediti
Turizam
Kocka d.o.o., Pula
Investicijska studija
Krediti
Turizam
Modo d.o.o., Pula
Investicijska studija
EU fondovi - turizam
Turizam
Maremonti Istra d.o.o., Pula
Prijava na natječaj
EU fondovi - turizamTurizam
Travel Time d.o.o., Pula
Prijava na natječaj
HBOR krediti
Ugostiteljstvo
Napredna ekipa j.d.o.o., Fažana
Investicijska studija
Krediti
Ugostiteljstvo
Obrt Old city bar, Pula
Poslovni plan
EU fondovi - jačanje konkurentnosti MSP-a
Ugostiteljstvo
Varietas delectat d.o.o., Pula
Izrada poslovnog plana i prijave na natječaj
HAMAG-BICRO ESIF zajmoviFrizerski salonTko te šiša?? obrt za uslužne djelatnostiIzrada poslovnog plana i prijave za ESIF investicijski zajam
EU fondovi - poljoprivreda i ruralni razvojPoljoprivredaOPG Mofardin IvanIzrada poslovnog plana i prijave na natječaj
EU fondovi - poljoprivreda i ruralni razvojPoljoprivredaOPG Moscarda MatteoIzrada poslovnog plana i prijava na natječaj
HAMAG-BICRO ESIF zajmoviProizvodnja proizvoda od drvaCERRIS zajednički obrt za proizvodnju cjepanica za vatruIzrada poslovnog plana i prijave za ESIF investicijski zajam