Za ribare bespovratna potpora do 75.000 EUR kroz natječaj za mjeru I.6. »Diversifikacija i novi oblici prihoda«.

Predmet ovoga natječaja su ulaganja i aktivnosti koja doprinose diversifikaciji prihoda ribara.

Prihvatljivi korisnici su ovlaštenici povlastice za gospodarski ribolov na moru i na slatkim vodama ovlaštenik povlastice. U slučaju ulaganja u ribarsko plovilo, ovlaštenik povlastice može biti korisnik isključivo uz suglasnost vlasnika ribarskog plovila za koje je ta povlastica izdana.

Prihvatljivi su troškovi u okviru ulaganja/aktivnosti u razvoj komplementarnih djelatnosti ribara: uključujući udičarski odnosno ribolovni turizam, restorane, okolišne usluge u području ribolova, obrazovne aktivnosti o ribolovu i druge komplementarne djelatnosti.

Ulaganja/aktivnosti obuhvaćaju:

a) ulaganja u ribarsko plovilo u svrhu prilagodbe i/ili modernizacije plovila za potrebe razvoja nove djelatnosti, uključujući nabavu radova, roba/opreme i usluga

b) ulaganja/aktivnosti izvan ribarskog plovila u svrhu prilagodbe i/ili modernizacije i/ili uspostave objekata/zahvata u prostoru i/ili usluga za potrebe razvoja nove djelatnosti, uključujući nabavu radova, roba/opreme i usluga.

c) prihvatljivi su i opći troškovi do gornje granice od 12 % ukupnih prihvatljivih troškova operacije, i to troškovi pripreme dokumentacije za Natječaj, a što uključuje konzultantske usluge za pripremu Zahtjeva za potporu i Zahtjeva za isplatu te popratne dokumentacije koja se dostavlja uz predmetne zahtjeve.

Komplementarne djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka se moraju odnositi na ribarevu osnovnu poslovnu djelatnost ribolova.

Intenzitet potpore je 50 posto proračuna predviđenog u poslovnom planu, može biti uvećan do 85 posto (mali priobalni ribolov 80 posto, na otocima Dugi otok, Vis, Mljet i Lastovo 85 posto…), do najviše 75.000,00 eura u protuvrijednosti u kunama.

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu traje do 11. siječnja 2021. godine.

Sigurnosni kod:
security code
Unesite sigurnosni kod:

Pošalji