Restrukturiranje i konverzija vinograda – još mjesec dana za prijavu

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 10. svibnja 2019. godine natječaj za mjeru Restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2019. – 2023. “Vinska omotnica”.

Podsjetimo, korisnici mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda su vinogradari upisani u Vinogradarski registar tj. fizičke osobe (OPG ili obrti moraju biti obveznici poreza na dohodak/poreza na dobit) ili pravne osobe čije se gospodarstvo nalazi na području Republike Hrvatske i koji posjeduju površine vinograda također upisane u Vinogradarski registar. Za provedbu aktivnosti restrukturiranja i/ili konverzije vinograda prihvatljivi su vinogradi stariji od 10 godina.

Razina potpore:

  • 75% prihvatljivih troškova za doprinose u naravi (doprinosi u naravi predstavljaju oblik rada za koji nije provedeno gotovinsko plaćanje potkrijepljeno računima ili dokumentima jednake dokazne snage. Za potrebe izračuna iznosa potpore za doprinose u naravi, utrošeno vrijeme i stopa nadoknade za rad jednake vrijednosti kod provođenjaodređenih aktivnosti utvrđeni su u Prilogu V. Pravilnika)
  • 75% prihvatljivih troškova za aktivnosti dokumentirane računima ili drugim dokumentima jednake dokazne snage

Korisnici mogu ostvariti i naknadu za gubitak dohotka u obliku :

  • financijske naknade, u visini 100% relevantnih gubitaka
  • prava na koegzistenciju, odnosno istovremeno postojanje starih i novih vinograda, na najdulje razdoblje koje nije dulje od tri godine od sadnje novog restrukturiranog vinograda

Prihvatljive aktivnosti

Dozvoljene (prihvatljive) aktivnosti za ovu mjeru su:

1. ulaganja vezana uz zamjenu sorte/sorata i/ili premještanje vinograda (aktivnosti vezane uz krčenje vinograda koji se rekonstruira, pripremu tla, sadnju ili cijepljenje novog, rekonstruiranog vinograda).

2. ulaganja prihvatljiva u okviru poboljšanja vinogradarskih tehnika upravljanja vinogradom (aktivnosti vezane uz promjenu gustoće sklopa vinograda, promjenu potporne strukture i promjenu nagiba/razine vinograda, izgradnja antierozijskih sustava, terasa i zidova, tehničke instalacije u restrukturiranom vinogradu, uvođenje ili unapređenje sustava navodnjavanja)

Prihvatljive aktivnosti i troškovi navedeni su u Listi prihvatljivih troškova u Prilogu I. Natječaja.

Najviši iznos ukupno prihvatljivih troškova po projektu iznosi 750.000,00 EUR.

Rok za podnošenje prijava je do 28. lipnja 2019. godine.

Za dodatna pitanja i informacije te kvalitetnu i pravovremenu pripremu projekata stojimo vam na raspolaganju.