Potpore za suhozide, živice,… objavljen Vodič za 4.4.1 »Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša«

Kroz ovu operaciju sufinanciraju se neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša, pa se tako potpora primjerice može dobiti za gradnju ili rekonstrukciju suhozida (739,98 kn/m3), za ulaganje u građenje terasastih parcela (417,17 kn/m), a u nekim slučajevima moguće je ostvariti i dodatno povećanje iznosa potpore za otežane uvjete (veliki nagib terena, otoci bez javne brodske veze), za sadnju živice (120,23 kn/m), uklanjanje invazivnih stranih vrsta s poljoprivrednog zemljišta na jednokratnoj osnovi, kupnja električnog pastira s pripadajućom opremom u područjima rasprostranjenosti velikih zvijeri i otoka, kupnja autohtonog pastirskog psa (tornjaka) u područjima rasprostranjenosti velikih zvijeri i otoka, izgradnja novih (jednostavnih) nastambi za stoku u područjima rasprostranjenosti velikih zvijeri, ulaganje u obnovu zapuštenih lokvi za napajanje stoke.

Prihvatljiva je kupnja poljoprivrednog zemljišta za realizaciju projekta, do 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova) za ulaganja u građenje terasastih parcela, ulaganja u građenje suhozida i izgradnju novih nastambi za stoku u područjima rasprostranjenosti velikih zvijeri (do 10 % od vrijednosti ulaganja na koje se kupnja zemljišta odnosi).
Prihvatljivima se smatraju samo troškovi nastali nakon podnošenja zahtjeva za potporu osim općih troškova i troškova kupnje zemljišta radi realizacije projekta koji su prihvatljivi ako su nastali i prije (ali ne prije 1. siječnja 2014. godine).

Opći troškovi prihvatljivi su do 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta i to:
a) troškovi usluga arhitekata, inženjera, sudskih vještaka i konzultanata u iznosu do 2 % ukupno prihvatljivog iznosa ulaganja (bez općih troškova), ali ne više od 2.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.
b) troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija o utjecaju zahvata na okoliš, studija o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu i sl. prihvatljivi su u iznosu koji čini razliku troškova navedenih u podstavku a. ovoga stavka i gornje granice od 10 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ako je primjenjivo.

U okviru Natječaja za podmjeru 4.4. »Potpora za neproduktivna ulaganja povezana s ostvarenjem ciljeva poljoprivrede, okoliša i klimatskih promjena« – tipa operacije 4.4.1 »Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša« korisnici mogu podnositi zahtjeve za potporu od 9. studenog 2020. godine (od 12:00 sati) do 1. ožujka 2021. godine (do 12:00 sati).

Prihvatljivi korisnici su:

• poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika

• javne ustanove i tijela (osim jedinica lokalne i područne/regionalne samouprave), javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i/ili drugim zaštićenim dijelovima prirode

• udruge koje se bave zaštitom i zaštitom i očuvanjem materijalnih kulturnih dobara, zaštite okoliša i prirode

Intenzitet potpore je do 100 % vrijednosti ukupnih prihvatljivih troškova, a visina potpore u kunskoj protuvrijednosti po projektu je od 400 do 150.000 EUR.

Vodič za potencijalne korisnike tipa operacije 4.4.1 ”Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša” pogledajte ovdje

https://konzalting.eu/wp-content/uploads/2020/11/Vodic-za-potencijalne-korisnike-tipa-operacije-4.4.1.pdf

Izvor: www.ruralnirazvoj.hr

Sigurnosni kod:
security code
Unesite sigurnosni kod:

Pošalji