Grad Pula dodjeljuje milijun kuna potpora za razvoj poduzetništva u 2016. godini

bespovratna sredstvaGrad Pula je i u 2016. godini osmislio paket mjera za poticanje razvoja malog gospodarstva i poduzetništva u Puli te je za tu namjenu u proračunu osigurao milijun kuna bespovratnih potpora za pulske poduzetnike u okviru programa „Potpore Pula 2016“. Sredstva se mogu dobiti za troškove fakturirane nakon 01.10.2015. godine.

Potpore za razvoj poduzetništva dodjeljivat će se sukladno Javnom pozivu i pripadajućim prilozima kroz sljedeće mjere:

MJERA 1: Potpore novoosnovanim tvrtkama (izrada poslovnih planova, nabava informatičke opreme, refundacija troškva otvaranja obrta ili tvrtke, uređenje poslovnog prostora, trškovi marketinga…)

MJERA 2: Potpore poduzetnicima za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata (konzultantske usluge, izrada poslovnog plana, studije izvedivosti…)

MJERA 3: Potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje (5.000,00 kuna za osobe sa srednjom stručnom spremom, 7.500,00 kuna za osobe sa višom stručnom spremom, 10.000,00 kuna za osobe sa visokom stručnom spremom)

MJERA 4: Sufinanciranje ulaganja u standarde kvalitete (konzultantske usluge ili edukacija, certificiranje sustava, certificiranje proizvoda, troškove stjecanja prava uporabe znaka Hrvatska kvaliteta, Izvorno hrvatsko, ISO,
HACCP i drugih znakova izvornosti i zemljopisnog podrijetla)

MJERA 5: Potpore za uvođenje inovacija u proizvodnju (ulaganja u završnu fazu razvoja proizvoda ili usluge, ulaganja u aktivnosti rane komercijalizacije inovacija, ulaganja u probnu proizvodnju te unaprjeđenje proizvodnje, kao i ulaganja za izlazak na nova tržišta i pregovore s potencijalnim stranim i domaćim partnerima)

MJERA 6: Subvencioniranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita

MJERA 7: Potpore za sufinanciranje pojedinačnog nastupa poduzetnika na međunarodnim sajmovima (zakup izložbenog prostora, uređenje, opremanje i pripremanje štanda, troškovi prijevoza, transportni troškovi izložaka, uvrštavanje u sajamski katalog, trošak smještaja, trošak promidžbenih materijala isključivo vezanih uz namjenu i svrhu ove mjere)

MJERA 8: Potpore za sufinanciranje nabave dugotrajne materijalne imovine (nabava strojeva, alata i opreme)

Navedene mjere imaju za cilj smanjenje početnih financijskih izdataka poduzetnika prilikom pokretanja poslovanja, potaknuti mikro i male poduzetnike da koriste sredstva iz EU fondova za projekte koji promiču gospodarski razvoj, smanjenje troškova rada u procesu samozapošljavanja ili zapošljavanja novog djelatnika, odnosno potaknuti zapošljavanje nove radne snage.

Spomenute mjere će tako poticati i povećanje konkurentnosti mikro i malih poduzetnika kroz dodatnu edukaciju i uvođenje standarda kvalitete, jačanje pozicije gospodarskih subjekata na inozemnom tržištu i omogućavanje širenja poslovanja te povećanje udjela inovativnih gospodarskih subjekata u ukupnom broju gospodarskih subjekata koje će generirati rasti i razvoj.

Još jedan od ciljeva je pružanje financijske potpore za zamjenu dotrajalih strojeva, alata i opreme, odnosno nabavu suvremenih strojeva, alata i opreme čime bi se osnažio sektor malih proizvodnih djelatnosti, sektor građevinarstva te sektor uslužnih djelatnosti u području popravaka predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo.

Javni poziv preuzmite ovdje.

Više informacija i dokumentaciju za prijavu na natječaj pogledajte ovdje.

 

Sigurnosni kod:
security code
Unesite sigurnosni kod:

Pošalji