Natječaji za dodjelu potpore u okviru mjera I.8. Zaštita zdravlja i sigurnost i mjere I.20. Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena

Kroz dva otvorena natječaja za mjere I.8. “Zaštita zdravlja i sigurnost” i I.20. “Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena“  iz Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo RH za programsko razdoblje 2014.-2020. Ministarstvo poljoprivrede će  s ukupno 10,71 milijuna eura, sufnancirati aktivnosti vezane uz ulaganja u ribarska plovila s ciljem poboljšanja sigurnosnih, zdravstvenih, higijenskih i radnih uvjeta, ulaganja i aktivnosti u svrhu ublažavanja učinaka klimatskih promjena i poboljšanja energetske učinkovitosti ribarskih plovila. Rokovi za podnošenja zahtjeva za potporu na oba natječaja su do 1. veljače 2019. godine.

Podsjetmo, kroz natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.8. “Zaštita zdravlja i sigurnost” vlasnik ribarskog plovila ili ovlaštenik povlastice za ribolov uz suglasnost vlasnika ribarskog plovila može ostvariti potporu do 400.000,00 kn za ulaganja u ribarska plovila s ciljem poboljšanja sigurnosnih, zdravstvenih, higijenskih i radnih uvjeta.

  1. Za operacije u cilju poboljšanja sigurnosnih uvjeta na ribarskim plovilima, prihvatljivi su troškovi nabave: čamaca za spašavanje i/ili hidrostatskih uređaji za otpuštanje čamaca za spašavanje; osobnih lokacijskih uređaji koji mogu biti ugrađeni u prsluk za spašavanje i radnu odjeću ribara; osobne opreme za plutanje, a posebno hidro-termo odijela ili odijela za preživljavanje, koluta i prsluka za spašavanje; signalnih baklji i raketa; sprava za dobacivanje konopa; sustava za spašavanje čovjeka u moru (MOB); opreme za gašenje požara kao što su aparati za gašenje požara, vatrogasni pokrivači, detektori požara i dima, aparati za disanje; protupožarna vrata; zaporni ventil na spremniku za gorivo; detektori plinova i alarmni sustavi za plin; kaljužnih pumpi i alarma; opreme za radiovezu ili satelitsku komunikaciju (npr. GPS, radar, AIS za plovila kraća od 15 m); vodonepropusnih poklopaca grotala i vrata; osigurača na strojevima kao što su vitla ili mrežna vitla; prolaza i pristupnih ljestvi; rasvjete za potragu, rasvjete na palubi ili rasvjete za nuždu; sigurnosnih uređaja za otpuštanje u slučaju zapinjanja ribolovnog alata za podvodne prepreke; sigurnosnih kamera i monitora; opreme i dijelova potrebnih za poboljšanje sigurnosti na palubi.
  2. Za operacije u cilju poboljšanja zdravstvenih uvjeta na ribarskim plovilima, prihvatljivi su sljedeći troškovi: nabava i postavljanje pribora za prvu pomoć; nabava lijekova i uređaja za hitno liječenje na plovilu; nabava usluga telemedicine uključujući elektronske tehnologije, opremu i medicinsko snimanje koje se na plovilu upotrebljavaju za savjetovanje na daljinu; nabava vodiča i priručnika za poboljšanje zdravlja na plovilu; provedba informativnih kampanja za poboljšanje zdravlja na plovilu.
  3. Za operacije u cilju poboljšanja higijenskih uvjeta na ribarskim plovilima, prihvatljivi su troškovi nabave: sanitarnih prostorija; kuhinjskih prostorija i opreme za prostorije za skladištenje hrane; uređaja za pročišćavanje vode u pitku vodu; opreme za čišćenje radi održavanja sanitarnih uvjeta na plovilu; vodiča i priručnika za poboljšanje higijene na plovilu, uključujući programske alate.
  4. Za operacije u cilju poboljšanja radnih uvjeta na ribarskim plovilima, prihvatljivi su troškovi nabave: ograda na palubi; zaklona na palubi i osuvremenjivanja kabina radi pružanja zaštite od nepovoljnih vremenskih uvjeta; predmeta povezanih s unaprjeđenjem sigurnosti u kabinama te sa osiguravanjem zajedničkih prostora za posadu; opreme za smanjenje ručnog dizanja teških predmeta ukoliko navedena oprema nije izravno povezane sa ribolovnim aktivnostima (npr. uređaj za dizanje sidra); boja i gumenih podloga za sprječavanje klizanja; opreme za zvučnu i toplinsku izolaciju i opreme za poboljšanje ventilacije; radne odjeća i sigurnosne odjeća; znakova za hitne slučajeve i sigurnosnih znakova; usluga analize rizika i procjene u cilju utvrđivanja rizika za ribare u lukama ili na plovilu kako bi se poduzele mjere za sprječavanje ili smanjenje rizika; vodiča i priručnika o poboljšanju radnih uvjeta na plovilu.

Prihvatljivi su i troškovi koji su nužni i izravno povezani s ugradnjom/postavljanjem prethodno spomenutih predmeta/opreme/sustava.

Kroz natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.20. “Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena“ vlasnik ribarskog plovila može ostvariti potporu do 200.000,00 kn za ulaganja u ribarska plovila s ciljem ublažavanja učinaka klimatskih promjena i poboljšanja energetske učinkovitosti ribarskog plovila. U okviru ove mjere prihvatljiva su ulaganja u plovilo s ciljem smanjenja emisija onečišćivača ili stakleničkih plinova te povećanja energetske učinkovitosti ribarskih plovila koja obuhvaćaju:

  1. ulaganja u poboljšanje hidrodinamike trupa plovila; troškovi nabave mehanizama za stabilnost kao što su ljuljna kobilica i gomoljasti pramac kojima se pridonosi poboljšanju pomorstvenosti i stabilnosti plovila; troškovi vezani uz upotrebu netoksičnih proizvoda za suzbijanje obrastanja, kao što je bakreni premaz radi smanjenja trenja; troškovi vezani uz kormilarski uređaj, kao što su sustavi za kontrolu kormilarskog uređaja i višestruka kormila za smanjenje aktivnosti kormila ovisno o vremenskim uvjetima i stanju mora; troškovi testiranja rezervoara kao osnova za poboljšanje hidrodinamike
  2. poboljšanje pogonskog sustava plovila; troškovi nabave energetski učinkovitih propelera, uključujući pogonska vratila; katalizatora; energetski učinkovitih generatora kao što su generatori koji upotrebljavaju vodik ili prirodni plin; pogonskih elemenata koji upotrebljavaju energiju iz obnovljivih izvora kao što su jedra, zmajevi, vjetrenjače, turbine ili solarne ploče; poprečnih propelera; opreme koja se koristi kod prilagodbe motora za upotrebu biogoriva; ekonometara, sustava za upravljanje gorivom i sustava za praćenje; sapnica za poboljšanje pogonskog sustava.
  3. smanjenje potrošnje električne i termalne energije; troškovi ulaganja u poboljšanje sustava za hlađenje, zamrzavanje ili izolaciju za plovila kraća od 18 m; troškovi ulaganja u poticanje ponovne upotrebe topline na plovilu pri čemu se toplina zadržava i ponovno upotrebljava za ostale pomoćne operacije na plovilu.
  4. ulaganja u ribolovne alate i ribolovnu opremu, ako se njima ne dovodi u pitanje selektivnost tog ribolovnog alata; troškovi prelaska s povlačnog na alternativni ribolovni alat; troškovi preinaka povlačnog ribolovnog alata; troškovi nabave opreme za nadzor povlačnog ribolovnog alata.
  5. ulaganja u revizije i sustave energetske učinkovitosti te studije za ocjenu doprinosa alternativnih pogonskih sustava i dizajna oplate energetskoj učinkovitosti plovila; troškovi revizije i sustava energetske učinkovitosti, troškovi ulaganja u studije za ocjenu doprinosa alternativnih pogonskih sustava i dizajna oplate energetskoj učinkovitosti plovila.

Prihvatljivi su i troškovi koji su nužni i izravno povezani s ugradnjom/postavljanjem navedenih predmeta/opreme/sustava.

Prihvatljivi troškovi u okviru natječaja su troškovi nastali od 1. veljače 2017. godine, izuzevši troškove koji se ne mogu potvrditi kontrolom na terenu.

Za više informacija i izradu prijave na natječaj stojimo Vam na raspolganju!

Sigurnosni kod:
security code
Unesite sigurnosni kod:

Pošalji