Natječaj za mjeru I.22. Dodana vrijednost, kvaliteta proizvoda i korištenje neželjenog ulova

Do 1. studenog 2020. otvoren je natječaj za vlasnike i/ili ovlaštenike povlastice za ribolov, a potpora se dodjeljuje za ulaganja s ciljem unaprjeđenja dodane vrijednosti i/ili kvalitete ulova. Tako se kroz ovaj natječaj mogu financirati ulaganja u radove i opremu za rukovanje, očuvanje, izravno stavljanje na tržište (npr. dostavna vozila s hladnjačom, ledomate, šokere, zamrzivače…), opremu za pakiranje i samostalnu preradu vlastitog ulova i niz drugih radova i opreme na ribarskim plovilima ili izvan njih.

Prihvatljive aktivnosti:

a) ulaganja/aktivnosti vezane uz izravno stavljanje na tržište vlastitog ulova

b) ulaganja u sustave sljedivosti vlastitih proizvoda

c) ulaganja/aktivnosti vezane uz samostalnu preradu vlastitog ulova

d) ulaganja/aktivnosti vezane uz pakiranje i/ili predstavljanje vlastitih proizvoda.

Ulaganja/aktivnosti obuhvaćaju:

a) ulaganja/aktivnosti koja se provode na ribarskim plovilima u svrhu prilagodbe i/ili modernizacije plovila s ciljem unaprjeđenja dodane vrijednosti i/ili kvalitete ulova, uključujući nabavu radova, roba/opreme i usluga za rukovanje, očuvanje i samostalnu preradu vlastitog ulova, sustave sljedivosti i pakiranje vlastitih proizvoda

b) ulaganja/aktivnosti koja se provode izvan ribarskih plovila, ali su vezana i provode se s ciljem unaprjeđenja dodane vrijednosti i/ili kvalitete proizvoda ribarskog plovila odnosno ulova, uključujući nabavu radova, roba/opreme i usluga za izravno stavljanje na tržište vlastitog ulova, rukovanje, očuvanje i samostalnu preradu vlastitog ulova, sustave sljedivosti, pakiranje i predstavljanje vlastitih proizvoda.

Prihvatljivi korisnici: vlasnik i/ili ovlaštenik povlastice za ribolov

Rok za predaju zahtjeva za potporu: 1. studenoga 2020. godine

Zahtjev za potporu se podnosi po korisniku. Jedan korisnik na temelju ovoga natječaja može podnijeti jedan zahtjev za potporu.

Prihvatljivi troškovi: troškovi nastali od 1.travnja 2018. godine, izuzev troškova koji se ne mogu potvrditi kontrolom na terenu

Postotak potpore: 50% uz iznimke: 80% ako je operacija vezana uz mali priobalni ribolov (Pojašnjenje: operacija je vezana za ribarsko plovilo u segmentu malog priobalnog ribolova ili je korisnik vlasnik i/ili ovlaštenik povlastice vezane uz ribarsko plovilo u segmentu malog priobalnog ribolova* plovila do 12 m, bez upisanih povlačnih alata u povlastici, pers.comm. – ovo je različito od prošlog natječaja kada je 80% potpore bilo samo za ulaganja u plovilo); 85% ako se operacija provodi na otocima Dugi otok, Vis, Mljet i Lastovo (Pojašnjenje: aktivnost se provodi na navedenim otocima ili je sjedište/prebivalište korisnika na tim otocima); 60% ako operaciju provodi ribarska zadruga, 75% ako operaciju provodi organizacija proizvođača;

Najveći iznos potpore po korisniku: 100.000,00 eura

Sredstva javne potpore za sufinanciranje na temelju ovoga natječaja: 2.390.000,00 eura

Sigurnosni kod:
security code
Unesite sigurnosni kod:

Pošalji