Najavljeni natječaji za podmjere 6.2. i 6.4. pokretanje i razvoj nepoljoprivredne djelatnosti u ruralnom području

ruralni turizam

ruralni turizamProgramom ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., nastoji se potaknuti konkurentnost poljoprivrede, uspostaviti održivo upravljanje prirodnim resursima te osigurati uravnotežen razvoj ruralnih područja. Od ukupno 16 mjera definiranih programom, jednom od njih – Mjerom 6, osigurana su sredstva za razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima, a kako bi se navedeno postiglo, potrebno je zadržati mlado stanovništvo u ruralnim područjima. Prema najavama iz Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, uskoro se očekuje objava dva natječaja namijenjenih mikro i malim poljoprivrednim gospodarstvima te fizičkim osobama koji se bave nepoljoprivrednim djelatnostima. Najavljeni su sljedeći natječaji:

  • Operacija 6.2.1. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnom području,
  • Operacija 6.4.1. Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima.

Prvim natječajem dodjeljivat će se za prihvatljiva ulaganja do 50.000 eura bespovratnih sredstava i u intenzitetu do 100% prihvatljivih troškova. U okviru drugog natječaja, dodjeljivat će se do 200.000 eura po projektu i do 70% prihvatljivih troškova projekta. Bespovratnim sredstvima financirat će se projekti koji uključuju ulaganja u hotele, tradicijske obrte, turizam, izradu suvenira i slična ulaganja.

Izvor: strukturnifondovi.hr