Najava natječaja u okviru E-impulsa 2016. godine

SMEMinistarstvo poduzetništva i obrta održalo je nedavno prezentaciju predstavnicima razvojnih agencija i poduzetničkih centara u Republici Hrvatskoj. Prezentacijom se nastojalo informirati sudionike o aktualnim područjima poticanja poduzetništva i obrta.

Dio prezentacije odnosio se na izmjene i novosti za prijave na predstojećim natječajima za dodjelu potpora poduzetništvu i obrtu u okviru „E – impulsa 2016.“.

Ciljevi „E – impulsa 2016.“ će biti rast i razvoj poduzetništva i obrta, uravnotežen regionalni razvoj te učinkovito korištenje sredstava i fondova Europske unije.

Za E-impuls 2016. namijenjen je ukupan budžet u iznosu 228 milijuna kuna.

Raspisani natječaji će biti slični onima iz Poduzetničkog impulsa prošlih godina, osim što neće biti raspisni u dva kruga.

Natječaji koji će se raspisati su:

1. JAČANJE KONKURENTNOSTI MIKRO I MALIH PODUZETNIKA
Prihvatljive aktivnosti;
• Ulaganje u dugotrajnu imovinu koja služi unaprjeđenju obavljanja djelatnosti
• Ulaganje u ekološki prihvatljiviju i energetski učinkovitiju proizvodnju i usluge
• Uvođenje sustava za unaprjeđenje poslovanja i modernizaciju procesa
• Ulaganje u dugotrajnu imovinu koja služi za unapređenje obavljanja djelatnosti
• Ulaganje u energetski učinkovitiju proizvodnju i usluge
• Prilagodba poslovnog prostora za osobe s invaliditetom
• Upravljanje i zaštita intelektualnog vlasništva
• Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete
• Stručno osposobljavanje i obrazovanje
• Marketinške aktivnosti

Prihvatljivi korisnici su mikro i mali poduzetnici
Najniži iznos potore iznosi 30.000 kn dok je naviši 500.000 kn.
Intenzitet potpore iznosi 75% za mikro i 60% za male poduzetnike.

Ukupan budžet: 80.000.000 kn

2. PODUZETNIŠTVO ŽENA
Prihvatljive aktivnosti;
• Ulaganje u razvoj i nabavu novih tehnologija
• Ulaganje u poslovne projekte sa svrhom jačanja konkurentnosti i povećanja zaposlenosti
• Ulaganje u povećanje postojećih proizvodnih kapaciteta i usluga
• Ulaganje u ekološki prihvatljiviju i energetski učinkovitiju proizvodnju i pružanje usluga
• Uvođenje sustava za unaprjeđenje poslovanja i modernizaciju procesa, inoviranje postojećih i stvaranje novih proizvoda i usluga te provedba organizacijskih ili marketinških inovacija
• Uređenje poslovnog prostora/radionice
• Upravljanje i zaštita intelektualnog vlasništva, uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete
• Stručno osposobljavanje i obrazovanje
• Marketinške aktivnosti
• Usluge čuvanja djece za žene poduzetnice

Prihvatljivi korisnici su mikro, mali i srednji poduzetnički subjekti u kojima jedna ili više žena posjeduje najmanje 51% vlasništva ili su žene registrirane vlasnice ili čiju upravu vodi žena
Najniži iznos potpore 20.000 kn dok je najviši 400.000 kn.
Intenzitet potpore iznosi 85% za mikro subjekte, 70% za male subjekte i 60% za srednje subjekte.

Ukupan budžet: 30.000.000 kn

3. PODUZETNIŠTVO MLADIH, POČETNIKA I OSOBA SA INVALIDITETOM
Prihvatljive aktivnsti;
• Nabava opreme, alata i inventara
• Uređenje unutarnjeg poslovnog prostora/radionice
• Izrada poslovnog plana i konzultantske usluge za financiranje poslovanja
• Poduzetnička i informatička izobrazba, osim troškova studija
• Troškovi izrade web stranica i promidžbenog materijala za e-poslovanje
• Troškovi osnivanja
• Nabava patenta, licenci, posebnih znanja i vještina – know-how ili nepatentiranog tehničkog znanja
• Savjetodavne usluge , tj. intelektualne usluge koje obavljaju vanjski savjetnici,

Prihvatljivi korisnici su mikro, mali i srednji poduzetnički subjekti (u dobi do 32 godine) – mladi, koji su započeli poslovnu djelatnost od 1.1. 2015. – početnici, subjekti u vlasništvu osoba s invaliditetom
Najniži iznos potpore iznosi 20.000 kn dok najviši iznosi 100.000 kn.
Intenzitet potpore je 100%.

Ukupan budžet: 20.000.000 kn

4. PODUZETNIŠTVO HRVATSKIH BRANITELJA
Prihvatljive aktivnosti;
• Modernizacija i proširenje postojeće djelatnosti
• Uvođenje sustava za unaprjeđenje poslovanja i modernizaciju procesa, inoviranje postojećih i stvaranje novih proizvoda i usluga te provedba organizacijskih ili marketinških inovacija
• Uređenje poslovnog prostora/radionice
• Stručno osposobljavanje i obrazovanje
• Marketinške aktivnosti
• Stručno usavršavanje
• Troškovi plaća izravno vezanih uz provođenje projekta

Prihvatljivi korisnici su poduzetnici, hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, mikro, mali i srednji poduzetnici
Najniži iznos potpore iznosi 50.000 kn dok je najviši 500.000 kn
Intenzitet potpore iznosi 85% za mikro subjekte, 70% za male subjekte i 60% srednji subjekti.

Ukupan budžet: 30.000.000 kn

5. POTICANJE START-UP-ova
Prihvatljive aktivnost su ulaganje u daljnji razvoj i/ili komercijalizaciju inovativnog proizvoda ili usluge.

Prihvatljivi korisnici su mikro, mali ili srednji poduzetnički subjekti koja su registrirani unutar razdoblja od 5 godina od datuma podnošenja prijave i nisu isplaćivala dobit vlasnicima.
Najviši iznos pojedinačno dodijeljene potpore je 200.000 kn

Ukupan budžet: 18.000.000 kn

6. DOMAĆI SAJMOVI
Prihvatljiva projektna aktivnost je nastup na sajmovima i izložbama unutar Hrvatske.

Prihvatljivi korisnici su mikro i mali poduzetnici
Najniži iznos potpore iznosi 5.000 kn dok najviši iznos potpore iznosi 50.000 kn.
Intenzitet potpore je 100%

Ukupan budžet: 4.000.000 kn

7. TRADICIJSKI I UMJETNIČKI OBRTI
Prihvatljive aktivnosti su;
• Nabava alata i opreme potrebnih za unaprjeđenje proizvodnog procesa,
osim nabave repromaterijala i prijevoznih sredstava
• Poboljšanje uvjeta rada u radionici
• Usluge korištenja vanjskih subjekata u razvoju proizvoda (ispitivanje i
testiranje proizvoda, troškovi stjecanja znaka tradicijskog odnosno
umjetničkog obrta, inovacije u dizajnu proizvoda, izrada ambalaže i dr.)
• Edukacija/stručno osposobljavanje zaposlenih u svrhu obogaćivanja znanja i
vještina u tradicijskim obrtima

Prihvatljivi korisnici su obrti, trgovačka društva i zadruge
Najniži iznos potpore iznosi 10.000 kn dok najviši iznos potpore iznosi 100.000 kn.
Intenzitet potpore je 100%

Ukupan budžet: 3.000.000 kn

8. REVITALIZACIJA POSLOVNIH PROSTORA

Prihvatljive aktivnosti;
Uređenje i opremanje poslovnog prostora u dugoročnom najmu.

Prihvatljivi korisnici su mikro i mali poduzetnici.
Najniži iznos potpore iznosi 25.000 kn dok je najviš 75.000 kn.
Intenzitet potpore je 100%.

Ukupan budžet: 5.000.000 kn

9. CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE ZA OBRTNIKE

Prihvatljive aktivnosti;
Polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti, majstorskog ispita i prekvalifikacije.

Prihvatljivi korisnici su mikro, mali i srednji poduzetnici te fizičke osobe.
Iznos potpore iznosi do 80% opravdanih troškova.

Ukupan budžet: 2.000.000 kn

10. ZADRUŽNO PODUZETNIŠTVO

Prihvatljive aktivnosti;

•nove tehnologije
•povećanje proizvodnih kapaciteta, ulaganje u ekološki prihvatljiviju i energetski učinkovitiju proizvodnju zadruga;
•prilagodba poslovnog prostora za osobe s invaliditetom
•jačanje marketinških aktivnosti
•unaprjeđenje i primjena novih znanja
•uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitetom

Prihvatljivi korisnici su zadruge i socijalne zadruge

Najviši iznos potpore iznosi 20.000 kn a najviši iznosi 250.000 kn

Intenzitet potpore iznosi 75%

Ukupan budžet: 5.000.000 kn

11. PODUZETNIŠTVO KLASTERA

Prihvatljive aktivnosti;

•nove tehnologije
•povećanje proizvodnih kapaciteta, energetsku učinkovitost i ekološku proizvodnju
•Prilagodba poslovnog prostora za osobe s invaliditetom
•R&D
•upravljanje i zaštita intelekt. vlasništva
•uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete
•stručno osposobljavanje, izobrazba i posebno obrazovanje klaster – menadžera
•marketinške aktivnosti
•studije opravdanosti osnivanja klastera
•priprema i izradu projektnih prijedloga (SF EU)

Prihvatljivi korisnici su klasteri (udruženi subjekti malog gospodarstva – gospodarsko interesna društva, obrti, zadruge, društva s ograničenom odgovornošću, dionička društva)

Iznos otpre je do 250.000 kuna za klastere u osnivanju odnoso 450.000 kuna za operativne klastere

Ukupan budžet: 5.000.000 kn

12. NAUKOVANJE ZA OBRTNIČKA ZANIMANJA

Prihvatljiva aktivnost je izvođenje programa naukovanja za deficitarna zanimanja u sustavu vezanih obrta.

Prihvatljivi korisnici su mikro, mali i srednji poduzetnički subjekti koja primaju naučnike na naukovanje

Najniži iznos potpore iznosi 15.000 kn dok je najviši 150.000 kn

Intenzitet potpore je 80% prihvatljivih troškova za isplatu prosječnih nagrada učenicima odnosno do 50% najvišeg iznosa potpore naknada mentoru.

Ukupan budžet: 3.000.000 kn

13. UČENIČKE ZADRUGE, VJEŽBOVNE TVRTKE I STUDENTSKI PODUZETNIČKI INKUBATORI

Prihvatljive aktivnosti su sufinanciranje učeničkih zadruga u osnovnim i srednjim školama, vježbovnih tvrtki u srednjim školama te studentskih poduzetničkih inkubatora

Prihvatljivi korisnici su osnovne i srednje strukovne škole i visoke škole/fakulteti

Najniži iznos potpore iznosi 20.000  kn dok je najviši  100.000 kn

Ukupan budžet: 2.000.000 kn

14.STIPENDIRANJE UČENIKA U OBRTNIČKIM ZANIMANJIMA

Prihvatljivi korisnici su učenici srednjih škola koji se obrazuju u deficitarnim obrtničkim zanimanjima u sustavu vezanih obrta

Iznos stipendije je 750,00 kn mjesečno po učeniku za školsku godinu 2016/2017. od 01.09.2016. do 31.08.2017. godine, ukupno 9.000 kn godišnje.

Ukupan budžet: 18.000.000 kn

15.PROMIDŽBA PODUZETNIŠTVA

Prihvatljivi korisnici su organizatori gospodarskih događanja i manifestacija, sajmova i drugih oblika promidžbe malog i srednjeg poduzetništva i obrta.

Očekuje se raspisivanje javnog poziva početkom lipnja 2016. godine. Za više informacija i izradu prijave na natječaje slobodno nas kontaktirajte.

Ukupan budžet: 1.500.000 kn

Sigurnosni kod:
security code
Unesite sigurnosni kod:

Pošalji