Investicije u vinarije i marketing vina – vinska omotnica

Cilj mjere investicije u vinarije i marketing vina je povećanje konkurentnosti proizvođača vina kroz poboljšanje ukupne učinkovitosti i poboljšanje kvalitete vina.

Unutar ove mjere korisnici mogu biti proizvođači (fizičke ili pravne osobe) upisani u Vinogradarski registar. Fizičke osobe moraju biti obveznici poreza na dohodak/poreza na dobit.

Aktivnosti koje se mogu financirati:

A) Izgradnja/rekonstrukcija nepokretne imovine u svrhu:

1. Proizvodnje vina, skladištenja, prerade, čuvanja i prodaje/marketinga vina od prijema grožđa do punjenja vina u boce i etiketiranja vina

2. Kontrole kvalitete vina

3. Marketinga vina i proizvoda od grožđa i vina

4. Ulaganja povezana s gospodarstvom u cjelini

B) Kupnja novih strojeva i opreme, uključujući i računalne programe u:

1. Proizvodnji vina (od prijema grožđa do punjenja vina u boce i etiketiranja vina)

2. Kontroli kvalitete vina

3. Marketingu vina i proizvoda od grožđa i vina

4. Ulaganja povezana s gospodarstvom u cjelini

C) Opći troškovi vezani uz izdatke iz točaka A) i B) kao što su:

1. Naknade za arhitekte i inženjere

2. Konzultantske naknade

3. Studije izvedivosti

4. Stjecanje prava na patente i licence

Iznos i intenzitet potpore:Intenzitet potpore iznosi 50% ukupno utvrđenih prihvatljivih troškova. Minimalni iznos potpore po projektu je 5 000 eura, dok je maksimalni iznos potpore 1.500.000 eura.

Pravilnik o provedbi mjere pogledajte (NN 49/15, 23/16, 73/17)

Sigurnosni kod:
security code
Unesite sigurnosni kod:

Pošalji