Inovacije novoosnovanih MSP (3d2.1.1)

CAM00209Cilj ovog trajno otvorenog poziva su novi, inovativni proizvodi i usluge koje pružaju mala i srednja poduzeća i povećanje broja prijava patenata i razvoja znanja (know how).

Specifični cilj je poboljšana inovativnost malih i srednjih poduzetnika.

Prihvatljive aktivnosti: 
1. Prilagodba razvijanog proizvoda/usluge zahtjevima tržišta – (provodi se samostalno ili na temelju ugovora za uslugu po komercijalnim uvjetima), a predstavlja dovršetak inovacije (proizvod/usluga) skoro spremne za tržište koja sadržava ključne funkcionalnosti (Minimalno održiv proizvod – MVP), za koju je već iskazan inicijalni interes tržišta i/ili ima prve kupce, uključujući i inkrementalne inovacije na postojećim proizvodima/uslugama u svrhu stvaranja novih verzija za nova tržišta. Uključuje sljedeće podaktivnosti:
 • Prilagodba i dovršetak inovacije (proizvod/usluga) zahtjevima tržišta, uključujući testiranje i ugradnju testnih rezultata u završni proizvod/uslugu te optimizaciju,
 • Prijenos tržišno primjenjivih tehnoloških rješenja, znanja i iskustava (transfer znanja i tehnologije) uključujući povezane savjetodavne usluge i osposobljavanje djelatnika,
 • Revizija Studije izvedivosti,
 • Demonstracija i evaluacija inovacije u operativnom okruženju,
 • Dizajn proizvoda,
 • Zaštita i upravljanje predmetnim intelektualnim vlasništvom, uključujući prijave za priznanje prava i provođenje postupka za priznanje prava intelektualnog vlasništva i izradu strateškog plana zaštite i upravljanja intelektualnim vlasništvom.
2. Komercijalizacija rezultata istraživanja i razvoja (priprema lansiranja proizvoda/usluge) koja uključuje sljedeće:
 • Istraživanje i testiranje tržišta za inovaciju,
 • Verifikacija analize tržišta i/ili tržišne potrebe,
 • Testiranje proizvoda s potencijalnim kupcima,
 • Verifikacija poslovnog modela/plana,
 • Priprema proizvodnje i ulaganje u probnu proizvodnju, nulta serija,
 • Marketinški plan i revizija poslovnog i marketinškog plana,
 • Operativne marketinške aktivnosti izravno vezane uz komercijalizaciju rezultata istraživanja i lansiranje proizvoda/usluge na tržište,
 • Pripreme za sljedeći ciklus investiranja i privlačenje dodatnih sredstava financiranja.
3. Dodatne aktivnosti vezane uz aktivnost 1. i/ili 2.:
 • Angažman vanjskog visokokvalificiranog i ostalog stručnog osoblja,
 • Ulaganja u instrumente i opremu,
 • Ulaganja u poslovanje nastalo izravno i isključivo uslijed projekta (kao npr. plaće osoblja prijavitelja koje je izravno uključeno u rad na projektnim aktivnostima, operativni troškovi i sl.).
4. Aktivnosti vezane uz ugovorne obveze
 • Revizija projekta u skladu s poglavljem 7.5 Uputa (ukoliko je primjenjivo),
 • Promidžba i vidljivost u skladu s poglavljem 7.6 Uputa.

Prihvatljivi prijavitelji:

Potpora u okviru ovog Poziva isključivo je namijenjena novoosnovanim malim i srednjim poduzetnicima (koji su osnovani najviše 36 mjeseci prije dana predaje projektne prijave, nisu raspodijelile dobit i nisu osnovane spajanjem) i ne odnosi se na postojeća poduzeća koja će se zatvoriti i ponovno otvoriti. Partnerske organizacije i partnerstvo bilo koje vrste nisu prihvatljivi.

Iznos i intenzitet potpore:

Minimalni iznos potpore je 150.000 kn, a maksimalni 1.500.000 kn, dok je maksimalni intenzitet potpore 90%

Ukupna vrijednost raspoloživih bespovratnih sredstava u natječaju iznosi 22.800.000,00 kn.

Prijave na natječaj primat će se od 10. lipnja 2016. do 31. prosinca 2016. godine, odnosno do iskorištenja sredstava.

Natječajnu dokumentaciju preuzmite ovdje.

Sigurnosni kod:
security code
Unesite sigurnosni kod:

Pošalji