Financiranje ekološke poljoprivrede novcem iz EU fondova

hrvatski-eko-proizvodJedan od osnovnih uvjeta za financiranje ekološke poljoprivrede sredstvima iz fondova Europske unije jest upis u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji kojeg vodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Također, jedan od preduvjeta jest registracija poljoprivrednog zemljišta na kojem se obavlja ekološka proizvodnja u sustavu ARKOD. Da bi pokrenuli ekološki uzgoj, poljoprivrednici moraju podnijeti Zahtjev za ulazak u sustav potpore za Ekološki uzgoj prilikom kojeg se obvezuju na provođenje ekološkog uzgoja u trajanju od 5 godina.

Nema propisanog minimuma po površini za poticane količine već se mora zadovoljiti uvjet minimalna površina poljoprivredne parcele unutar iste skupine usjeva (0,05 ha), uz uvjet da je veličina poljoprivredne površine poljoprivrednog gospodarstva minimalno 0,5 ha upisane u Upisnik i ARKOD. Korisnici koji podnose zahtjev za Ekološki uzgoj na trajnim travnjacima dužni su, od 2016., godine imati minimalno 0,5 uvjetnih grla po hektaru koja se uzgajaju sukladno propisima za ekološku poljoprivrednu proizvodnju.

Ovlašteno kontrolno tijelo za ekološku poljoprivrednu proizvodnju za svakog korisnika potpore za Ekološki uzgoj, dostavlja Agenciji za plaćanja podatke o površinama na kojima je potvrđen ekološki uzgoj za godinu podnošenja zahtjeva.

Kroz Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske potpora za ekološki uzgoj može se ostvariti kroz dvije podmjere:
a) Podmjera 11.1. Plaćanja za prijelaz na ekološke poljoprivredne prakse i metode,
b) Podmjera 11.2. Plaćanja za održavanje ekoloških poljoprivrednih praksi i metoda.

U natječajima iz navedenih podmjera, dodjeljivat će se potpore za ekološku proizvodnju putem oraničnih kultura, višegodišnjih nasada, povrća i trajnih travnjaka, a iznosi potpora u eurima po hektaru prikazani su u sljedećoj tablici:

Kod operacije Naziv operacije Iznos €/ha
M11.1.1. Plaćanja za prijelaz na ekološke poljoprivredne prakse i metode
Oranične kulture 347,78
Višegodišnji nasadi 868,18
Povrće 576,94
Trajni travnjaci 309,94
M11.1.2. Plaćanja za održavanje ekoloških poljoprivrednih praksi i metoda
  Oranične kulture 289,82
  Višegodišnji nasadi 723,48
  Povrće 480,78
  Trajni travnjaci 258,28
Do 16. svibnja 2016. u tijeku je i podnošenje jedinstvenih zahtjeva poljoprivrednika za izravnu potporu ekološkoj proizvodnji i to u obliku izravnih plaćanja, plaćanja u iznimno osjetljivim sektorima, IAKS mjerama ruralnog razvoja i potpora za očuvanje izvornih i zaštićenih kultivara poljoprivrednog bilja.
Osim prethodno spomenutih podmjera iz Programa ruralnog razoja RH, kroz sredstva iz EU fondova, otvara se mogućnost financiranja projekata ekološke poljoprivredne proizvodnje kroz mjeru 4 Ulaganja u fizičku imovinu, a neka od prihvatljivih ulaganja su:
• ulaganje u opremu za berbu, sortiranje i pakiranje vlastitih poljoprivrednih proizvoda,
• ulaganje u kupnju nove poljoprivredne mehanizacije i opreme i gospodarskih vozila uključujući sektor vinogradarstva,
• ulaganje u podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada isključujući restrukturiranje
postojećih vinograda za proizvodnju grožđa za vino,
• ulaganje u izgradnju i/ili opremanje novih sustava za navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu, te poboljšanje postojećih sustava/opreme za navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu te kupnju zemljišta i objekata radi realizacije projekta
između ostalog ekološkim proljoprivrednim proizvođačima se na osnovih 50% dodjeljuje 20% veći iznos potpore do maksimalno 90% od iznosa prihvatljivih ulaganja.
Preporuka je zainteresiranim prijaviteljima projekata da analiziraju vlastite mogućnosti i uvjete koji se propisuju natječajima te na vrijeme počnu s pripremama svojih projekata. Za pomoć u pripremi i provedbi projekata slobodno nas kontaktirajte.
Sigurnosni kod:
security code
Unesite sigurnosni kod:

Pošalji