Dodijeljeno više od 2,5 milijuna kuna bespovratnih potpora istarskim privatnim iznajmljivačima, hotelima, kampovima i turističkima agencijama iz programa Konkurentnost turističkog gospodarstva

bespovratna sredstvaMinistarstvo turizma objavilo je rezultate programa Konkurentnost turističkog gospodarstva kojim se s ukupno 24,7 milijuna kuna sufinancira 515 projekata. Od toga na području Istre sufinanciraju se 54 projekta s 2,52 milijuna kuna bespovratne potpore među kojima je 17 privatnih iznajmljivača, 7 hotela, 4 kampa, 8 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, 17 turističkih agencija i subjekata registriranih za pružanje usluga u turizmu te jedna nautička marina.

Podsjetimo programom Konkurentnost turističkog gospodarstva privatnim iznajmljivačima je sufinancirana gradnja i opremanje isključivo novih bazena sa 40.ooo kuna bespovratnih sredstava. Priznavali su se i troškovi za bezene izgrađene u 2015. godini. Uvjet je da bazen mora biti minimalne vodene tlocrtne površine 30 m2 za vanjske bazene i minimalne vodene tlocrtne površine 20 m2 za unutarnje bazene, a podnositelj zahtjeva mora imati registrirane minimalno 3 sobe odnosno 6 stalnih kreveta ili 4 smještajne jedinice odnosno 12 gostiju u kampu.

Kroz mjeru A osim privatnih iznajmljivača podupiru se hoteli, kampovi, seljačka domaćinstva kroz podizanje kvalitete uz uvjet dostizanja više kategorije, razvoj i unaprjeđenje dodatnih sadržaja, tematsko definiranje hotela, ulaganje u zeleno poduzetništvo, izgradnju novog kampa ili kamp odmorišta, odnosno obnovu proširenje i uređenje postojećih, obnova i uređenje hostela, razvoj i unaprjeđenje dodatnih sadržaja kampa, povećanje i poboljšanje uvjeta za boravak osoba s invaliditetom, podizanje kvalitete postojećih seljačkih gospodarstava uz uvjet dostizanja više kategorije za jedno sunce, uređenje izletišta, kušaonica, vinotočja, te izgradnja bazena.

Kroz mjeru B podupiru se subjekti registrirani za pružanje usluga u turizmu u cilju razvijanja posebnih oblika turizma kao što su ruralni i planinski turizam kroz aktiviranje planinarskih domova, uređenje i turističku prenamjenu napuštenih škola, obnovu industrijske i kulturne baštine i prenamjenu za razvoj posebnih oblika turizma, razvoj cikloturizma kroz ulaganja u infrastrukturu, servis i opremu, bike&bed objekti za smještaju, uređenje potrebne infrastrukture i ulaganja u opremu za špilje, rafting, stijene za penjanje, vidikovci, adrenalinske parkovi, golf vježbališta, objekti za robinzonski smještaj te promotivne aktivnosti za postojeću ponudu. Kroz ovu mjeru podupiru se i zabavni i tematski parkovi, mali i ploveći hoteli, obnova i uređenje izletničkih drvenih brodova tradicijske izgradnje,te kreiranje paket aranžmana novih turističkih proizvoda za tržišta posebnih interesa.

Mjera C nova je u programu i odnosi se na sigurnost turista, kroz sufinanciranje javno dostupnih defibrilatora (medicinski uređaji za spašavanje i oživljavanje) u ugostiteljskim objektima, uz edukaciju, pri čemu prednost imaju ugostiteljski objekti na otocima i drugim dijelovima RH koji u blizini nemaju zdravstvenih ustanova. Tako će se diljem Hrvatske financirati 18 defibrilatora u vrijednosti od 400 tisuća kuna.

Više informacija i popis svih 515 projekata usmjerenih podizanju konkurentnosti turističkog gospodarstva koje će Ministarstvo turizma sufinancirati s ukupno 24,7 milijuna kuna pogledajte ovdje.