COVID-19 zajam za obrtna sredstva

Financijski instrument “COVID-19 zajam” namijenjen je za osiguranje dodatne likvidnosti mikro, malih i srednjih poduzeća koja su pogođena pandemijom koronavirusa, te je u cijelosti financiran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj. Tvrtkama iz širokog raspona djelatnosti mogu se odobriti zajmovi za obrtna sredstva i to uz kamatnu stopu od samo 0,25%. Iznos zajma je maksimalno 750.000,00 kuna s rokom otplate do 5 godina uključujući i poček od 12 mjeseci, a kao instrument osiguranja dovoljna je samo zadužnica subjekta.

Krajnji korisnik mora dokazati da je koronavirus imao negativan utjecaj na poslovanje u vidu pada prihodaod minimalno 20% u prvom kvartalu ili jednakog predviđenog pada prihoda u narednim kvartalima 2020. godine uslijed jednog ili više razloga:

 • otkazivanja ugovornih poslova i/ili narudžbi, rezervacija, eventa, kongresa i sl.
 • nemogućnosti ili otežane isporuke naručenih i proizvedenih roba, odnosno nemogućnosti izvršenja ugovorenih radova ili usluga i sl.
 • nemogućnosti ili otežane mogućnosti kupnje sirovina, repromaterijala, alata i strojeva neophodnih za poslovanjei sl
 • ili drugihr azloga koje je moguće dokazati (npr. mjesečni ili kvartalni PDV obrasci iz kojih je vidljivo smanjenje vrijednosti izlaznih računa), ovisno o specifičnosti pojedine djelatnosti

U trenutku odobrenja zajma prihvatljivi krajnji korisnici moraju ispunjavati sljedeće kriterije:

 • imaju status „subjekta malog gospodarstva“ (po veličini su mikro, mali ili srednji poduzetnici)
 • imaju više od 50% privatnog vlasništva
 • nemaju žiro-račun neprekidno blokiran dulje od 30 dana u posljednjih 6 mjeseci
 • nisu društvo u teškoćama kako je definirano pravilima o državnim potporama, što uključuje da: a) za njih nije podnesen prijedlog za otvaranje predstečajnog ili stečajnog postupka; b) za njih nije donesena odluka o pokretanju postupka prisilne likvidacije ili odluka o poništenju ili ukidanju rješenja kojim im je dano odobrenje za rad
 • imaju minimalno jednog zaposlenog na puno radno vrijeme.

Neprihvatljive djelatnosti:

 •  Ribarstvo i akvakultura (proizvodnja, prerada i stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i   akvakulture);
 •  Primarna poljoprivredna proizvodnja (proizvodnja proizvoda iz tla ili stočarstva bez obavljanja   dodatnih radnji kojima bi se promijenila priroda tih proizvoda;
 •  Duhan i destilirana alkoholna pića. (proizvodnja duhana i destiliranih alkoholnih pića te   povezanih proizvoda i trgovina njima);
 •  Proizvodnja oružja i streljiva te trgovina njima (financiranje proizvodnje bilo koje vrste oružja i   streljiva te trgovine njima);
 • Kasina i istovjetna poduzeća;
 • Ograničenja informatičkog sektora: istraživanje, razvoj ili tehničke aplikacije povezane s elektroničkim podatkovnim programima ili rješenjima kojima su ciljevi: podupiranje svih aktivnosti uključenih u ograničene sektore iz prethodnih točaka (b) do (d), igre na sreću i kasina na internetu ili pornografija i kojima je svrha omogućiti nezakonit ulazak u elektroničke podatkovne mreže ili nezakonito preuzimanje elektroničkih podataka                  

Cijeli tekst programa pogledajte ovdje

Sigurnosni kod:
security code
Unesite sigurnosni kod:

Pošalji