3,7 milijuna kuna turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima

htz_hr-HRHrvatska turistička zajednica objavila je Javni poziv kroz koji će se dodijeliti 3,7 milijuna kuna bespovratnih potpora turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima u 2016. godini. U smislu ovog Javnog poziva, turistički nerazvijenim područjem se smatraju područja svih kontinentalnih županija, osim područja Grada Zagreba te sva naselja s područja ostalih županija koja na svojem području nemaju izlaz na more. Javni poziv otvoren je do 4. travnja 2016. godine, a turističke zajednice mogu prijaviti edukativne projekte, projekte koji za cilj imaju razvoj i unapređenje turističke ponude destinacije te uvjeta boravka turista, odnosno projekte koji za cilj imaju razvoj, obnovu i unapređenje javne turističke infrastrukture.

Korisnici: Turističke zajednice na turistički nerazvijenim područjima (TZN) koje samostalno ili u suradnji s drugim subjektima na turistički nerazvijenim područjima realiziraju projekte obuhvaćene Javnim pozivom.

Iznos i intenzitet potpore: Iznos odobrene potpore po pojedinom projektu u jednoj godini može iznositi najviše do 80% ukupnih opravdanih/prihvatljivih troškova. Ukupna potpora za sve kandidirane projekte jedne TZN u jednoj kalendarskoj godini ne može biti veća od 350.000,00 kn, osim za slučaj kad više turističkih zajednica zajednički kandidiraju projekt. Jedna TZN u jednoj kalendarskoj godini za dodjelu potpora može kandidirati najviše pet (5) projekata.

Potpore za projekte će se odobravati prema bodovnoj listi i kriterijima utvrđenim ovim Javnim pozivom, a odluku o dodjeli potpora donosi Turističko vijeće HTZ-a na prijedlog Povjerenstva za odabir projekata.

Tekst Javnog poziva za dodjelu potpora turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima u 2016. godini preuzmite ovdje.