300 milijuna kuna za preradu poljoprivrednih proizvoda kroz natječaj za mjeru 4.2.1.

Početkom siječnja 2020. godine otvara se natječaj 4.2.1. „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“, a ukupan iznos potpore je 300 milijuna kuna, od čega je 180 milijuna namijenjeno za mikro, male i srednje korisnike te 120 milijuna za velike korisnike.

Sredstva su namijenjena za djelatnost prerade poljoprivrednih proizvoda, tj. za izgradnju/opremanje objekata za proizvodnju i preradu, objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda, ostalih gospodarskih objekata, gospodarskih vozila i poljoprivrednih strojeva.

Prihvatljivi korisnici su:

a) Fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru (mikro, mala i srednja poduzeća kako su definirana u Prilogu I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014 te velika poduzeća kako su definirana člankom 2. točkom (26) iste Uredbe), uključujući početnike

b) Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika (mikro, mala i srednja poduzeća kako su definirana u Prilogu I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014 te velika poduzeća kako su definirana člankom 2. točkom (26) iste Uredbe) pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru u odgovarajućim registrima/upisnicima

c) Proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima koji uređuju rad proizvođačkih organizacija, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru u odgovarajućim registrima/upisnicima

d) Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika (mikro, mala i srednja poduzeća kako su definirana u Prilogu I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014 te velika poduzeća kako su definirana člankom 2. točkom (26) iste Uredbe) koje ne moraju biti registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru (u slučaju samostalnog ulaganja u marketing primarnih poljoprivrednih proizvoda).

Prihvatljivi korisnici moraju ispuniti uvjete iz Priloga 1 ovoga Natječaja.

Visina javne potpore iznosi:

 • Mikro, mali i srednji korisnici:
  Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 15.000 EUR.
  Najviša visina javne potpore po projektu iznosi:
  a) do 3.000.000 EUR za sektor prerade mesa i mlijeka
  b) do 2.000.000 EUR za ostale sektore i
  c) do 200.000 EUR za korisnike početnike .
 • Veliki korisnici:
  Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 15.000 EUR.
  Najviša visina javne potpore po projektu iznosi
  a) do 5.000.000 EUR za sektor prerade mesa i mlijeka
  b) do 3.000.000 EUR za ostale sektore i
  c) do 200.000 EUR za korisnike početnike .

Intenzitet javne potpore je do 50% prihvatljivog iznosa ulaganja.

Kriteriji bodovanja:

 1. veličina gospodarstva
 2. vrsta ulaganja
 3. stvaranje novih radnih mjesta (ili očuvanje postojećih)
 4. duljina poslovanja korisnika
 5. uspješnost poslovanja
 6. pokrivenost ulaganja prihodima
 7. sektor ulganja
 8. sustavi kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda
 9. indeks razvijenosti JLS-a (prema mjestu ulaganja)
 10. novi/ inovativni proizvod/tehničko-tehnološki proces
 11. doprinos ulaganja fokus području
 12. smanjenje emisije CO₂

Za više informacija o natječaju, pravovremenu pripremu Vašeg projekta, ispravno provođenje postupka nabave stojimo Vam na raspolaganju.

Sigurnosni kod:
security code
Unesite sigurnosni kod:

Pošalji