15.000 eura bespovratne potpore za mala poljoprivredna gospodarstva – mjera 6.3.

Od 15.11.2021. do 28.12.2021. godine zaprimat će se prijave na natječaj za provedbu Podmjere 6.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ – provedba tipa operacije 6.3.1 „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Visina javne potpore je 15.000,00 EUR, a intenzitet javne potpore je do 100% iznosa prihvatljivih ulaganja.

Svrha Natječaja je pomoći malim poljoprivrednim gospodarstvima u njihovu prijelazu na tržišno orijentiranu proizvodnju, održivom razvoju, uključenje članova gospodarstva u rad na poljoprivrednom gospodarstvu i zaradu dovoljno prihoda za dostojanstven život za ostanak na ruralnom području čime se pridonosi smanjenju nezaposlenosti na ruralnom području.

Prihvatljivi korisnici su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 EUR do 7.999 EUR, koja moraju biti u rangu mikro ili malog poduzeća uz zadovoljavanje ostalih uvjeta iz Priloga 1 ovoga Natječaja.

Novosti u aktualnom najtečaju u odnosu na prethodne natječaje je da korisnik, između ostalog, treba izraditi poslovni plan u kojem mora definirati početno stanje gospodarstva te aktivnosti unutar odabranog sektora (razreda EVPG) kojima će ostvariti povećanje proizvodnog kapaciteta iskazanog kroz povećanje ukupnog standardnog ekonomskog rezultata (SO) od najmanje 25% u odnosu na veličinu SO iz dostavljene potvrde u zahtjevu za potporu i aktivnosti kojima će doprinijeti obnovljivim izvorima energije (sunce, biomasa) i/ili digitalizaciji pri čemu se proizvedena energija i/ili digitalizacija mora koristiti u svrhu proizvodnje proizvoda iz Priloga I. Ugovoru koja je predviđena poslovnim planom. Procijenjeni iznos prihvatljivih troškova vezanih uz aktivnosti povećanja SO i obnovljivih izvora energije i/ili digitalizacije moraju biti planirane u ukupnom iznosu od najmanje 50% iznosa potpore.

Za pravovremenu i kvalitetnu izradu poslovnog plana i prijave na natječaj stojimo Vam na raspolaganju.

Sigurnosni kod:
security code
Unesite sigurnosni kod:

Pošalji