120 milijuna kuna za razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima – objavljen drugi natječaj za podmjeru 6.4.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaj za provedbu tipa operacije 6.4.1. „Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“.

Svrha Natječaja je razvoj postojeće nepoljoprivredne djelatnosti uz očuvanje postojećih ili stvaranje novih radnih mjesta s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja.

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje 12 mjeseci u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu, u rangu mikro i malih poslovnih subjekata, a koja pripadaju ekonomskoj veličini iskazanoj u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva (SO) najmanje 2.000 eura i koji ovim ulaganjima razvijaju nepoljoprivrednu djelatnost. Uvjeti prihvatljivosti korisnika propisani su Prilogom 1 Natječaja

Potpora se dodjeljuje u obliku bespovratnih financijskih sredstava, a po projektu se financira do 70 % od ukupnih prihvatljivih troškova.

  • do 70% za sva ulaganja, osim za kupovinu poljoprivredne mehanizacije
  • do 40% za kupovinu poljoprivredne mehanizacije za pružanje usluga u poljoprivrednim, šumarskim, komunalnim i građevinskim poslovima (uključujući sve samostalne i/ili priključne uređaje, oruđa i alate)“

Najniži iznos javne potpore po korisniku iznosi 3.500,00 eura, a najviši 200.000,00 eura u protuvrijednosti u kunama, tijekom razdoblja od tri uzastopne fiskalne godine. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za ovaj natječaj iznosi 120.000.000,00 kuna.

Prihvatljiva su ulaganja u jedan od sektora:

a) prerada i/ili marketing i/ili izravne prodaje proizvoda, marketing se mora odnositi na predmet prerade, gdje izlazni proizvod ne smije bit proizvod iz Priloga I Ugovora o funkcioniranju Europske unije

b) usluga u ruralnim područjima, a koji može obuhvaćati:

  • intelektualne usluge
  • usluge u društvenim djelatnostima
  • usluge u poljoprivrednim, šumarskim i veterinarskim djelatnostima

c) tradicijskih i umjetničkih obrta

d) turizma u ruralnom području (popis naselja u kojima nije dozvoljeno ulaganje u smještajne kapacitete u sektoru ruralnog turizma nalazi se u Prilogu 9 Natječaja)

Prijave na natječaj za operaciju 6.4.1. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju zaprimat će u razdoblju od 3.lipnja 2020. godine do 3.kolovoza 2020. godine.

Sigurnosni kod:
security code
Unesite sigurnosni kod:

Pošalji