Plan objave natječaja za 2016. iz programa ruralnog razvoja

Ministarstvo poljoprivrede u suradnji s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, izradilo je plan natječaja za 2016. godinu. Kod planiranja su se trudili zadovoljiti potrebe potencijalnih korisnika, ali i pripremiti administrativne kapacitete koji će raditi na obradi prijava. U nastavku je prikazana tablica sa mjerama i indikativnim…

pročitaj više