Podmjera 4.3. “Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva”

podmjera 4.3.

Tip operacije 4.3.3. “Ulaganje u šumsku infrastrukturu” Prihvatljivi prijavitelji: šumoposjednici, udruženja šumoposjednika/šumovlasnika, trgovačka društva i druge pravne osobe i tijela državne uprave čiji je osnivač Republika Hrvatska, koje gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske sukladno Zakonu o šumama, jedinice lokalne samouprave. Prihvatljive aktivnosti: Ulaganja u izgradnju primarne…

pročitaj više