Zašto poslovni plan?

Poslovni plan predstavlja pripremu uspješnog projekta, vodič za provedbu i najčešće je jedan od osnovnih preduvjeta za prijavu projekta na natječaj za dobivanje bespovratnih sredstava ili kredita banke. Izrada poslovnog plana zahtjeva vrijeme, iskustvo i dobro poznavanje ekonomskih i financijskih kategorija. Stoga klijentima preporučamo angažman konzultanta čime će dobiti kvalitetnu i objektivnu sliku te ocjenu vlastitog investicijskog projekta i isplativosti ulaska u projekt. Upravo je kvaliteta i stručnost pripremljene dokumentacije ključna za ocjenjivače prilikom donošenja odluke o odobravanju financiranja Vašeg projekta.

Sadržaj poslovnog plana?

Pojednostavimo li potpuno sadržaj posovnog plana doći ćemo do tri temeljne sastavnice koje čine poslovni plan “ŠTO?, KAKO? i KADA?”. U pokušaju da odgovorimo na pitanje ŠTO? u poslovnom planu predstavit ćemo svoju djelatnost (postojeću ili planiranu), cilj (viziju i misiju), materijalne, financijske i ljudske resurse kojima raspolažemo (analizu poslovne uspješnosti), poslovnu ideju (projekt). Odgovarajući na pitanje KAKO? definirat ćemo potrebna materijalna i financijska sredstva, ljudske resurse, izvore financiranja, očekivane prihode i rashode, moguće rizike, aktivnosti i sve to smjestiti u vremenske kategorije kako bismo dali odgovor i na pitanje KADA?.

Preporučeni sadržaj poslovnog plana u skladu s preporukom HBOR-a (do 700.000 Kn predračunske vrijednosti ulaganja)

1. PODACI O PODUZETNIKU
1.1.  O OSOBI PODUZETNIKA
1.2.  PROCJENA PODUZETNIČKE SPOSOBNOSTI
2. POLAZIŠTE
2.1. NASTANAK PODUZETNIČKE IDEJE
2.2. RAZLOZI OSNIVANJA
2.3. VIZIJA I ZADAĆA PODUZETNIČKOG POTHVATA
3. PREDMET POSLOVANJA (PROIZVODI ILI USLUGE)
4. TRŽIŠNA OPRAVDANOST
4.1. TRŽIŠTE NABAVE
4.2. TRŽIŠTE PRODAJE
5. TEHNOLOŠKO-TEHNIČKI ELEMENTI POTHVATA
5.1. OPIS TEHNOLOGIJE
5.2. STRUKTURA TROŠKOVA
5.3. STRUKTURA I BROJ ZAPOSLENIH
6. LOKACIJA
7. ZAŠTITA OKOLINE
8. FINANCIJSKI ELEMENTI POTHVATA
8.1. INVESTICIJE U OSNOVNA SREDSTVA
8.2. PRORAČUN AMORTIZACIJE
8.3. KALKULACIJA CIJENA
8.4. TROŠKOVI POSLOVANJA
8.5. INVESTICIJE U OBRTNA SREDSTVA
8.6. IZVORI FINANCIRANJA
8.7. RAČUN DOBITI (DOHOTKA)
8.8. POKAZATELJI UČINKOVITOSTI
8.8.1. FINANCIJSKI TOK (PRIMICI I IZDACI)
9. ZAKLJUČAK


Sigurnosni kod:
security code
Unesite sigurnosni kod:

Pošalji