Promidžba na tržištma trećih zemalja

promidžba na tržištima trećih zemaljaOsnovni cilj mjere promidžbe na tržištima trećih zemalja je povećanje promidžbe hrvatskih vina na tržištima trećih zemalja, a time i povećanje prodaje hrvatskih vina na tim tržištima. Mjera uključuje brojne promotivne aktivnosti u cilju pronalaženja novih potrošača, povećanja imidža, prepoznatljivosti, prodaje i potrošnje hrvatskih vina.
Promidžba na tržištima trećih zemalja odnosi se na vina sa zaštićenom oznakom izvornosti, zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla i vina s naznakom sorte vinove loze proizvedena u Hrvatskoj.

Prihvatljivi korisnici:

  • proizvođači vina (fizičke ili pravne osobe) upisani u Vinogradarski registar koji imaju godišnju proizvodnju veću od 10.000 litara vina (prema izjavi o proizvodnji),
  • javna tijela utemeljena zakonom koja predstavljaju proizvođače vina, osim korisnika Državnog proračuna,
  • udruge proizvođača vina, zadružni savezi (čije su članice barem tri zadruge koje se bave proizvodnjom vina) koji imaju godišnju proizvodnju veću od 25.000 litara vina (prema izjavi o proizvodnji)

Aktivnosti koje se mogu financirati:

  • objavljivanje reklama u medijima
  • odnosi s javnošću, promidžba i marketing uključujući organizaciju informativnih putovanja u Hrvatsku, promociju imidža Hrvatske, promotivne prodaje
  • izrada promotivnih materijala za tržišta trećih zemalja
  • sudjelovanje na međunarodnim sajmovima i dr. međunarodnim događanjima na tržištima trećih zemalja

Iznos i intenzitet potpore:

Najviši iznos ukupno prihvatljivih troškova po projektu je 200.000 eura, od toga maksimalni iznos potpore iz sredstava EU iznosi 100.000 eura, a potpora iz državnog proračuna RH u maksimalnom iznosu iznosi 60.000 eura. Minimalni iznos potpore po projektu je 3.000 eura. Potpora se može tražiti u visini od:
50% vrijednosti prihvatljivih troškova projekta – to su projekti za koje se traži sufinanciranje samo EU sredstvima. Promotivne aktivnosti kod tih projekata mogu biti namijenjeni za pojedini proizvod, robnu marku ili za samo jednog proizvođača, a kod vina koja nose zemljopisnu oznaku izvornost proizvoda mora biti dio informacije ili promotivne aktivnosti.
80% vrijednosti prihvatljivih troškova projekta – to su projekti za koje se uz EU sredstva traži i dio sredstava državne potpore proračuna RH. Promotivne aktivnosti kod tih projekata moraju imati opći karakter te ne smiju biti isključivo namijenjene za pojedini proizvod, robnu marku ili za samo jednog proizvođača. A kod vina koja nose zemljopisnu oznaku izvornost proizvoda mora biti dio informacije ili promotivne aktivnosti.

Više informacija i dokumentaciju za prijavu na natječaj pogledajte ovdje

Sigurnosni kod:
security code
Unesite sigurnosni kod:

Pošalji