Vinarima bespovratna potpora do 70%

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2019.-2023. tzv. Vinska omotnica za mjeru Ulaganja u vinarije i marketing vina , a rok za prijavu je 30. travnja 2021. godine.

Korisnici mjere Ulaganja u vinarije i marketing vina su: poduzeća u sektoru vina (vinarije – fizičke ili pravne osobe upisane u Vinogradarski registar u trenutku podnošenja prijave), organizacije proizvođača vina, udruženja dvaju ili više proizvođača ili sektorske organizacije. (za fizičke osobe je preduvjet da moraju biti obveznici poreza na dohodak/poreza na dobit)

Prihvatljive aktivnosti i troškovi su:

troškovi izgradnje/poboljšanja, stjecanja (kupnje) nepokretne imovine radi prenamjene u vinarije i/ili prezentacijske i/ili prodajne objekte uključujući i kupnju zemljišta kao jedne od aktivnosti u okviru projekta s ciljem izgradnje vinarije i/ili prezentacijskog i/ili prodajnog objekta,

troškovi kupnje novih strojeva i opreme do iznosa njihove tržišne vrijednosti,

opći troškovi povezani s izgradnjom/poboljšanjem, stjecanjem nepokretne imovine i troškovima kupnje novih strojeva i opreme,

troškovi kupnje ili razvoja računalnih softvera i kupnje patenata, licencija i autorskih prava te registracije zajedničkih žigova.

Iznos potpore:

Maksimalni iznos potpore po projektu: za mikro, mala i srednja poduzeća (uključujući i fizičke osobe) je 1.500.000 EUR,

za velika poduzeća s manje od 750 zaposlenih ili prometom manjim od 200 milijuna EUR je 750.000 EUR,

za velika poduzeća je 550.000. EUR.

Razina potpore:

– za mikro, mala i srednja poduzeća maksimalna potpora iznosi 50% (70%*)

– za velika poduzeća s manje od 750 zaposlenih i prometom manjim od 200 milijuna EUR potpora iznosi 25% (35%*)

– za ostala velika poduzeća potpora iznosi 24% (34%*)

*Uvećani intezitet primjenit će se za sve projekte koji budu odobreni do 15. listopada (što uvelike ovisi o kvalitetnoj pripremi projekta bez dodatnih dopuna)

Što je važno znati?

U slučaju gradnje, rekonstrukcije, poboljšanja ili obnove objekta vinarije, kod prijave nije potrebno priložiti građevinsku dozvolu, već je dovoljno dostaviti dokaz da je predan Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole. Građevinska i uporabna dozvola moraju se priložiti po završetku ulaganja.

Ukoliko za zahvat u prostoru nije potrebna građevinska dozvola, prijavi treba priložiti dokument kojim se dokazuje da se gradnja/rekonstrukcija/obnova može provesti bez izdavanja građevinske dozvole.

Troškovi kupnje nepokretne imovine radi poboljšanja iste ne smiju premašiti 10 % od maksimalno prihvatljivih troškova građenja ili poboljšanja nepokretne imovine.

Ako se nabavlja samo oprema, ona mora biti smještena u objektu koji je legalno izgrađen.

U slučaju izgradnje/poboljšanja nepokretne imovine, kod prijave je obavezno predati Glavni projekt i Troškovnik radova.
Ponuditelji opreme i radova moraju biti registrirani za djelatnost za koju daju ponudu.

Ukoliko ponuditelji opreme i radova imaju podizvođače/podugovaratelje, na ponudi ponuditelja moraju biti navedeni ti podizvođači/podugovaratelji sa njihovim podacima.

Za kvalitetnu i pravovremenu pripremu Vaših projekata te izradu prijave na Natječaj stojimo Vam na raspolaganju!

Sigurnosni kod:
security code
Unesite sigurnosni kod:

Pošalji