Važne novosti u susret novom natječaju iz podmjere 4.1 Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva

U Narodnim novinama broj 37 od 14. travnja 2017. objavljen je novi Pravilnik o provedbi mjere 4 Ulaganja u fizičku imovinu, podmjere 4.1 Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, odnosno u ponedjeljak, 24. travnja 2017. kada će biti objavljeno i nekoliko natječaja na temelju tog Pravilnika.

 

  1. Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, sektor voća i povrća, od 6.000 do 250.000 eura ekonomske veličine
  2. Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, sektor voća i povrća, preko 250.000 eura ekonomske veličine
  3. Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, stočarstvo i peradarstvo, od 8.000 do 250.000 eura ekonomske veličine
  4. Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, stočarstvo i peradarstvo, preko 250.000 eura ekonomske veličine
  5. Natječaj za  provedbu tipa operacije 4.1.2 Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš

U skladu s novim Pravilnikom, prijave će se odvijati u dvije faze od kojih će u prvoj fazi od korisnika biti tražen manji opseg dokumentacije. Međutim, ukoliko prijavitelj već u prvoj fazi ima spremnu svu potrebnu dokumentaciju (pravomoćna građevinska dozvola, potvrde MZOE i sl.) bit će mu dodijeljeni dodatni bodovi zbog visoke spremnosti projekta.

Vrijeme predaje projekta više neće biti presudno, budući novi sustav ocjenjivanja i veći broj kriterija potpuno umanjuju važnost brzine predaje prijave. Kriteriji bodovanja sada su podijeljeni u četiri razreda – ekonomski, sektorski, lokacijski i horizontalni, a mladi će poljoprivrednici te korisnici s otoka, brdsko-planinskih područja i dijelova Hrvatske s nižim indeksom razvijenosti moći ostvariti određenu bodovnu prednost.

Najveću težinu ima ekonomski kriteriji, poput veličine gospodarstva, ekonomičnosti i dužine poslovanja, doprinosa stvaranju novih radnih mjesta te kompleksnosti ulaganja, za koje će korisnici, kao uvjet prihvatljivosti, morati ostvariti zadani minimalni broj bodova.

Novost su sektorski kriteriji po kojima će se bodovno različito stimulirati npr. ulaganja u proizvodnju mlijeka ovisno o broju uvjetnih grla ili voća i povrća ovisno o broju hektara proizvodne površine. U slučaju ulaganja u sektor voća i povrća, poljoprivrednicima iz Jadranska Hrvatske za isti će broj bodova trebati dvostruko manje površine ulaganja.

Novim Pravilnikom definirani su zasebni sustavi bodovanja za mikro, mala i srednja u odnosu na velika gospodarstva (preko 250.000 eura ekonomske veličine).

Kod uvjeta prihvatljivosti korisnika novost je da fizičke i pravne osobe moraju biti upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu (izuzev mladih poljoprivrednika te proizvođačkih organizacija). Pravne osobe moraju imati iskazanog najmanje jednog zaposlenika, dok kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede najmanje godinu dana prije datuma podnošenja zahtjeva za potporu (izuzev mladih poljoprivrednika koji to mogu biti i kraće).

Cjelokupni postupak odabira u APPRRR trebao bi trajati maksimalno 120 dana ne računajući vrijeme koje korisnik ima za dostavu dokumentacije. Vrlo brzo nakon zatvaranja natječaja korisnici koji prolaze u drugu fazu bit će o tome obaviješteni te će im biti omogućena dostava dodatne dokumentacije. Također, korisnici za koje nema dostatnih sredstava, također će to znati vrlo brzo po zatvaranju natječaja te im neće biti stvoren dodatni trošak pripreme dokumentacije.

Prijave će se primati od 2. lipnja 2017. godine tako da je korisnicima ostavljeno dovoljno vremena da pripreme svoje projekte te budu spremni za prijavu.

Pravilnik možete pogledati ovdje.

Sigurnosni kod:
security code
Unesite sigurnosni kod:

Pošalji