Sažetak Sporazuma o partnerstvu za Hrvatsku za razdoblje 2014.-2020.

zastava EUEuropska komisija potvrdila je Sporazum o partnerstvu za Hrvatsku za razdoblje od 2014.-2020. godine, krovni strateški dokument za korištenje 10,676 milijardi eura iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova, a koji bi trebali poslužiti kao temelj održivog gospodarskog rasta i zapošljavanja u idućih 7 godina.

Navedinim sredstvima ojačat će se konkurentnost, podržati održivi razvoj gospodarstva, poduprijeti aktivne mjere zapošljavanja i smanjiti socijalna isključenost. Sporazum o partnerstvu pokriva pet fondova: Europski fond za regionalni razvoj (EFRR), Kohezijski fond (KF), Europski socijalni fond (ESF), Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR) i Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (EFPR).

Sažetak Sporazuma o partnerstvu za Hrvatsku za razdoblje 2014.-2020. možete pogledati ovdje: partnership-agreement-croatia-summary_hr

Izvor: http://ec.europa.eu/contracts_grants/agreements/index_hr.htm