Produžen rok do 15 studenog za prijavu na natječaj za mjeru IV.3. »Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture«.

U narodnim novinama NN 88/2018 od 3.10.2018. objavljena je izmjena natječaja za dodjelu potpore u okviru mjere IV.3. »Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture« kojom je između ostalog produžen rok za prijavu na natječaj do 15. studenog 2018. godine

Podsjetimo da se kroz ovaj natječaj s intenzitetom bespovratne potpore 50% do 100% mogu financirati prihvatljive aktivnosti vezane za stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture s ciljem pronalaženja novih tržišta i poboljšanja uvjeta za stavljanje na tržište, promicanja kvalitete i dodane vrijednosti, doprinošenja transparentnosti proizvodnje i tržišta, doprinošenja sljedivosti i razvoja oznaka zaštite okoliša, sastavljanja standardnih ugovora za mala i srednja poduzeća te provođenja komunikacijskih i promotivnih kampanja.

Prihvatljivi korisnici:  subjekti u ribarstvu (proizvodnja – ribarstvo, akvakultura, ili prerada) ili zajednički korisnici (organizacija/udruženje subjekata u ribarstvu priznati sukladno posebnim propisima ili javno tijelo utemeljeno zakonom koje predstavlja subjekte u ribarstvu, koji provodi zajedničku operaciju – zadruga, organizacija proizvođača, obrtnička ili gospodarska komora itd.; intenzitet potpore iznosi 100 % ukupnih prihvatljivih troškova u okviru operacije u slučaju kada je korisnik iz članka 3. stavka 2. Pravilnika javnopravno tijelo utemeljeno zakonom)

Prihvatljive aktivnosti moraju doprinositi najmanje jednom od sljedećih ciljeva:

  1.  nalaženje novih tržišta i poboljšanje uvjeta za stavljanje na tržište, uključujući vrste s potencijalom komercijalizacije ili neželjeni ulov iskrcan iz komercijalnih stokova (npr. ovdje je prihvatljiv trošak nabava specijaliziranog vozila – hladnjače)
  2. promicanje kvalitete i dodane vrijednosti bilo registracijom proizvoda i prilagodbom gospodarskih subjekata relevantnim zahtjevima za usklađenošću i certificiranjem u skladu s Uredbom (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (SL L343, 14.02.2012.) ili izravnim stavljanjem na tržište ribarskih proizvoda malih priobalnih ribara ili ribara bez plovila ili predstavljanjem i pakiranjem proizvoda;
  3. doprinošenje transparentnosti proizvodnje i tržišta te provođenje ispitivanja tržišta i studija o ovisnosti Europske unije o uvozu
  4. doprinošenje sljedivosti proizvoda ribarstva i akvakulture i, ako je potrebno, razvoj znaka za okoliš za proizvode ribarstva i akvakulture diljem Europske unije kako je navedeno u Uredbi (EU) br. 1379/2013
  5. sastavljanje standardnih ugovora za mala i srednja poduzeća koji su sukladni s pravom Europske unije
  6. vođenje komunikacijskih i promotivnih kampanja na regionalnoj, nacionalnoj ili transnacionalnoj razini radi podizanja javne svijesti o održivom ribarstvu i akvakulturi pod uvjetom da nisu usmjerene na trgovačke marke

Sve operacije mogu uključivati proizvođačke, prerađivačke aktivnosti te aktivnosti stavljanja na tržište duž cijelog opskrbnog lanca.

Prihvatljivi troškovi u okviru ovoga natječaja su troškovi nastali od 2. rujna 2017. godine izuzev troškova koji se ne mogu potvrditi kontrolom na terenu.

Prihvatljivi su i opći troškovi do gornje granice od 12 % ukupnih prihvatljivih troškova operacije, i to troškovi pripreme dokumentacije za Natječaj, a što uključuje konzultantske usluge za pripremu Zahtjeva za potporu i Zahtjeva za isplatu.

Pravilnik i natječaj pogledajte ovdje

Za više informacija, pripremu dokumentacije za Natječaj te ostale konzultanske usluge, stojimo Vam na raspolaganju.

Sigurnosni kod:
security code
Unesite sigurnosni kod:

Pošalji