Produljen rok za prijavu na natječaj za podmjeru 4.3.3. „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“

podmjera 4.3.
podmjera 4.3.Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u NN 50/16 objavila je izmjena natječaja za provedbu Podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, tip operacije 4.3.3. „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“ na način da je produljen rok za prijavu na natječaj do 7. srpnja 2016. godine.
Podsjetimo prihvatljivi korisnici su: šumoposjednici, udruženja šumoposjednika/šumovlasnika, trgovačka društva i druge pravne osobe i tijela državne uprave čiji je osnivač Republika Hrvatska, koje gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu RH sukladno Zakonu o šumama i jedinice lokalne samouprave.
Prihvatljivi troškovi su ulaganja u izgradnju primarne (šumske ceste) i sekundarne (traktorski putovi) šumske prometne infrastrukture, ulaganja u rekonstrukciju šumske prometne infrastrukture, ulaganja u kupnju šumskog i drugog zemljišta za potrebe provedbe projekta u maksimalnom iznosu od 10 % od ukupno prihvatljivih troškova (bez općih troškova) uz mogućnost kupnje prije podnošenja zahtjeva za potporu te opći troškovi.
Najniža vrijednost javne potpore po projektu može iznositi 10.000 eura u kunskoj protuvrijednosti, dok najviša vrijednost javne potpore po projektu može iznositi 1.000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti. Intenzitet javne potpore po projektu iznosi 100% od ukupnih prihvatljivih troškova.
Sredstva javne potpore u natječaju iznose ukupno 3.500.000 eura u kunskoj protuvrijednosti.
Detalje natječaja pogledati ovdje.