Potpore do 150.000 EUR za proizvodnju povrća u plastenicima

Poljoprivrednim gospodarstvima i proizvođačkim organizacijama za ulaganja u proizvodnju povrća u zaštićenim prostorima – plastenicima na raspolaganju su bespovratna sredstva iz mjere 4.1.1. ukupne vrijednosti 150 milijuna kuna.

Prihvatljivi korisnici su pravne i fizičke osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika prije 02.12.2019. godine, mladi poljoprivrednici koji su zahtjev za upis u Upisnik poljoprivrednika podnijeli prije objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju (prije 02.12. 2020. godine) te proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija za sektor relevantan za ovaj Natječaj, ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva između 6.000 EUR i 250.000 EUR. Pravne osobe moraju imati iskazanu najmanje jednu zaposlenu osobu za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje, izuzev proizvođačkih organizacija i mladih poljoprivrednika koji moraju imati najmanje jednu zaposlenu osobu u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu.

Visina i intenzitet potpore:
Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000 EUR.
Najviša visina javne potpore po projektu iznosi 150.000 EUR.
Razina potpore:
– do 50% od ukupno prihvatljivih troškova projekta.
Intenzitet potpore može se uvećati za dodatnih 20% u sljedećim slučajevima:

  • ulaganje provodi mladi poljoprivrednik
  • ulaganje se odvija u planinskom području, području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili ostalim područjima s posebnim ograničenjima
  • ulaganje se provodi kao zajednički projekt

– najveći intenzitet kombinirane potpore ne smije biti veći od 70% od ukupno prihvatljivih troškova projekta. 

Prihvatljive aktvnosti i troškovi:

  • građenje visokih tunela za proizvodnju na tlu – konstrukcija i pokrovni materijal, montaža
  • građenje zaštićenog prostora – plastenika za uzgoj na tlu, hidroponski uzgoj i za uzgoj presadnica – konstrukcija i pokrovni materijal, montaža
  • opremanje visokih tunela za proizvodnju na tlu – oprema za navodnjavanje
  • opremanje zaštićenog prostora – plastenika za uzgoj na tlu, hidroponski uzgoj i za uzgoj presadnica – oprema za grijanje, oprema za zasjenjivanje – energetske zavjese, oprema za navodnjavanje i fertirigaciju s kontrolom klime, oprema za polaganje presadnica i sadnju, stolovi (pomični)
  • kupnja zemljišta radi realizacije projekta (do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta, bez općih troškova)
  • opći troškovi: troškovi pripreme poslovnog plana, troškovi pripreme dokumentacije, troškovi projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora

Prijave se podnose od 15. veljače 2021. do 30. travnja 2021. godine.

Sigurnosni kod:
security code
Unesite sigurnosni kod:

Pošalji