Objavljen natječaj u okviru mjere I.22. »Dodana vrijednost, kvaliteta proizvoda i korištenje neželjenog ulova«.

Objavljen je natječaj za Mjeru I.22. »Dodana vrijednost, kvaliteta proizvoda i korištenje neželjenog ulova«. Mjera se provodi s ciljem unaprjeđenja dodane vrijednosti i kvalitete ulova. Korisnici  su vlasnici ribarskog plovila ili ovlaštenici povlastice za ribolov uz suglasnost vlasnika ribarskog plovila. Najviši iznos potpore po korisniku na temelju ovoga natječaja iznosi 100.000,00 eura u protuvrijednosti u kunama. Intenzitet potpore za priobalni ribolov (plovila do 12 metara s pasivnim alatima u povlastici) iznosi 80%; a za ostale korisnike (velika poduzeća, ribarske zadruge, organizacije proizvođača, otoci Vis, Lastovo, Dugi otok, Mljet)  iznosi od 30%-85% od iznosa prihvatljivih troškova. Rok za podnošenje zahtjeva za potporu je do 31. ožujka 2018.

Prihvatljivi su troškovi u okviru ulaganja/aktivnosti za unaprjeđenje dodane vrijednosti i/ili kvalitete ulova:

  1. ulaganja/aktivnosti vezane uz izravno stavljanje na tržište vlastitog ulova;
  2. ulaganja u sustave sljedivosti vlastitih proizvoda;
  3. ulaganja/aktivnosti vezane uz samostalnu preradu vlastitog ulova;
  4. ulaganja/aktivnosti vezane uz pakiranje i/ili predstavljanje vlastitih proizvoda.

Ulaganja iz stavka 1. obuhvaćaju:

1. ulaganja koja se provode na ribarskim plovilima; podrazumijeva ulaganje u prilagodbu samog ribarskog plovila i ulaganje u opremu za plovilo koja doprinosi unapređenju dodane vrijednosti, kvalitete proizvoda i iskorištavanja neželjenog ulova, kao što je:

  • nabava opreme/uređaja za očuvanje i rukovanje ulovom (npr. ledomati, rashladni uređaji, termobaje i sl.)
  • prilagodba plovila za ugradnju/montažu opreme/uređaja za očuvanje i rukovanje ulovom (radovi na plovilu)

VAŽNO: Ulaganja ne smiju dovoditi do povećanja ribolovnog kapaciteta plovila i povećavanja sposobnosti plovila za pronalaženje ribe (nisu prihvatljiva ulaganja u ribolovne alate ili u opremu koja je izravno povezana s ribolovnim aktivnostima kao što je na primjer sonar ili dizalica koja se koristi u samom ribolovu za npr. izvlačenje mreža).

2. ulaganja koja se provode izvan ribarskih plovila, ali su vezana uz proizvode ribarskog plovila odnosno ulov; podrazumijeva ulaganja izvan plovila koja su vezana uz proizvode ribarskog plovila odnosno moraju doprinositi unaprjeđenju dodane vrijednosti i kvalitete ulova sa ribarskog plovila, kao što su:

  • ulaganja/aktivnosti vezane uz izravno stavljanje na tržište vlastitog ulova (npr. kupnja specijaliziranih dostavnih vozila – hladnjača);
  • ulaganja/aktivnosti vezane uz samostalnu preradu vlastitog ulova (npr. nabava uređaja i opreme  koja se koristi za preradu ulova);
  • ulaganja/aktivnosti vezane uz pakiranje i/ili predstavljanje vlastitih proizvoda (npr. nabava opreme za pakiranje proizvoda, izrada loga i dizajna proizvoda, marketinške aktivnosti);
  • ulaganja u sustave sljedivosti vlastitih proizvoda (npr. kupnja opreme i računalnih programa kojima se uspostavlja sustav sljedivost proizvoda).

Prihvatljivi troškovi su troškovi nastali u razdoblju prihvatljivosti koje se definira Natječajem (troškovi nastali od 1. rujna 2017. godine), izuzev troškova koji se ne mogu potvrditi kontrolom na terenu.

Pravilnik: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_08_84_2023.html

Izmjena pravilnika: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_12_121_2766.html

Natječaj: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8237966.html

Za više informacija i izradu Prijave na natječaj stojimo Vam na raspolaganju!

Sigurnosni kod:
security code
Unesite sigurnosni kod:

Pošalji