Objavljen novi pravilnik o provedbi tipa operacije 6.1.1. »Potpora mladim poljoprivrednicima«, i tipa operacije 6.3.1. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava«

Objavljen je novi Pravilnik o provedbi tipa operacije 6.1.1. »Potpora mladim poljoprivrednicima«, i tipa operacije 6.3.1. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020..

Prema indikativnom planu objave natječaja iz Programa ruralnog razvoja RH u ožujku 2018. godine možemo očekivati objavu Natječaja za tip operacije 6.1.1. »Potpora mladim poljoprivrednicima«.

Podsjetimo, prihvatljivi korisnici su mladi poljoprivrednici, osobe starije od 18 i mlađi od 40 godina (dan prije navršavanja 41 godine starosti) na dan podnošenja Zahtjeva za potporu koji posjeduje odgovarajuća stručna znanja i vještine te su po prvi put na poljoprivrednom gospodarstvu postavljena kao nositelj poljoprivrednog gospodarstva (ne duže od 24 mjeseca što je novost u Pravilniku) ili u trenutku podnošenja zahtjeva nisu postavljeni kao nositelj poljoprivrednog gospodarstva, ali će biti postavljeni za nositelja najkasnije pri podnošenju Zahtjeva za isplatu prve rate i ne kasnije od devet mjeseci nakon sklapanja Ugovora o financiranju. Poljoprivredno gospodarstvo za koje korisnik traži potporu u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu pripada ekonomskoj veličini iskazanoj u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu od 8.000 eura do 49.999 eura.

Novost u Pravilniku je da visina tražene potpore može biti 50.000,00 eura ili 20.000,00 eura.

  • Potpora korisniku kojem će poljoprivreda biti glavno zanimanje i koji će bit obveznik socijalnih doprinosa Republike Hrvatske (mirovinsko i zdravstveno osiguranje) po osnovi poljoprivrede u skladu s nacionalnim zakonodavstvom najmanje pet godina nakon konačne isplate iznosi 50.000 eura u kunskoj protuvrijednosti kako je određeno natječajem.
  • Potpora korisniku kojem poljoprivreda neće biti glavno zanimanje i koji neće biti obveznik socijalnih doprinosa po osnovi poljoprivrede iznosi 20.000 eura u kunskoj protuvrijednosti kako je određeno natječajem.

Korisnik je dužan izraditi poslovni plan u kojem mora definirati način dostizanja odabranih ciljeva: a) modernizacija i/ili unapređenje procesa rada i poslovanja b) i/ili povećanje proizvodnog kapaciteta iskazano kroz povećanje ukupnog standardnog ekonomskog rezultata.

Prihvatljive aktivnosti su:

a) kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala višegodišnjeg bilja

b) kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz Priloga I. Ugovora

c) kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta

d) kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme

e) podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada

f) uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje

g) građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda

h) stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda iz Priloga I. Ugovora

i) operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

Cijeli tekst novog Pravilnika pogledajte ovdje

Za izradu poslovnog plana i pravovremeno podnošenje Zahtjeva za potporu na Natječaj stojimo Vam na raspolaganju.

Sigurnosni kod:
security code
Unesite sigurnosni kod:

Pošalji