• Mjera 1 – Potpore novoosnovanim tvrtkama
  • Mjera 2 – Potpore za financiranje EU projekata
  • Mjera 3 – Potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje
  • Mjera 4 – Sufinanciranje ulaganja u standarde kvalitete
  • Mjera 5 – Potpore za uvođenje inovacija u proizvodnju
  • Mjera 6 – Subvencioniranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita
  • Mjera 7 – Potpore za sufinanciranje nastupa poduzetnika na međunarodnim sajmovima
  • Mjera 8 – Potpore za sufinanciranje nabave dugotrajne materijalne imovine

Natječaj je otvoren do 15.12.2017. godine odnosno do iskorištenja sredstava.

Više informacija o natječaju i javini poziv pogledajte ovdje: JAVNI_POZIV_POTPORE_PULA_2017

Za prijavu na natječaj i više informacija stojimo Vam na raspolaganju.

Sigurnosni kod:
security code
Unesite sigurnosni kod:

Pošalji