HBOR snizio kamatne stope programa kreditiranja EU projekata

Hrvatska banka za obnovu i razvitak donijela je odluku o privremenom sniženju minimalne godišnje kamatne stope programa kreditiranja EU projekata ruralnog razvoja, ribarstva i vinske omotnice i programa kreditiranja EU projekata privatnog sektora, sa dosadašnjih 3% na 2,4% za kredite ugovorene uz rok otplate do 10 godina, odnosno na 2,7% za kredite ugovorene uz rok otplate dulji od 10 godina. Ova mjera se primjenjuje na zahtjeve odobrene do 31.12.2017.

Navedeni programi kreditiranja omogućuju korisnicima sredstava iz EU fondova, da uz povoljne kamatne stope i duge rokove otplate, zatvore cjelokupnu financijsku konstrukciju svojih EU projekata. Programi kreditiranja podržavaju sve EU projekte koji se provode u Republici Hrvatskoj te omogućuju financiranje prihvatljivih, ali i neprihvatljivih troškova projekata, kao i izdavanje činidbenih jamstva za povrat predujma iz EU fondova. Predmetni programi provode se izravno i u suradnji sa poslovnim bankama.

Više detalja o predmetnim programima možete pronaći na poveznici ovdje.