Do milijun eura šumoposjednicima – otvoren natječaj “Ulaganje u šumsku infrastrukturu”

podmjera 4.3.

podmjera 4.3.Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarsvu i rualnom razvoju objavila je u okviru Podmjere 4.3. “Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva”, tipa Operacije 4.3.3. “Ulaganje u šumsku infrastrukturu” Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. godine.

 

Prihvatljivi prijavitelji:

• Šumoposjednici,
• Udruženja šumoposjednika/šumovlasnika,
• Trgovačka društva i druge pravne osobe i tijela državne uprave čiji je osnivač Republika Hrvatska, koje gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske sukladno Zakonu o šumama,
• Jedinice lokalne samouprave.

Prihvatljive aktivnosti:

• Ulaganja u izgradnju primarne (šumske ceste) i sekundarne (traktorski putovi) šumske prometne infrastrukture (pripremni radovi, radovi na poboljšanju tla, radovi na donjem ustroju, radovi na gornjem ustroju, radovi na površinskim i podzemnim objektima za odvodnju, radovi na izgradnji mostova i drugih objekata šumske prometne infrastrukture, kamenarsko-betonarski radovi, sanacija tla i klizišta, ostali radovi na izgradnji šumske prometne infrastrukture), trošak materijala i rada strojeva, trošak rada, itd,
• Ulaganja u rekonstrukciju šumske prometne infrastrukture – šumskih cesta, nerazvrstanih cesta i traktorskih putova (rekonstrukcija donjeg ustroja, rekonstrukcija gornjeg ustroja, rekonstrukcija površinskih i podzemnih objekata za odvodnju, rekonstrukcija mostova, rekonstrukcija potpornih i obloženih zidova, itd.), trošak materijala i rada strojeva, trošak rada, itd,
• Ulaganje u kupnju šumskog i drugog zemljišta za potrebe provedbe projekta u maksimalnom iznosu od 10% od ukupno prihvatljivih troškova (bez općih troškova) uz mogućnost kupnje prije podnošenja zahtjeva za potporu.

Iznos sufinanciranja:

Najniža vrijednost javne potpore po projektu može iznositi 10.000 eura u kunskoj protuvrijednosti, dok najviša vrijednost javne potpore po projektu može iznositi 1.000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti.

Stopa sufinanciranja:

Intenzitet javne potpore po projektu iznosi 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova.

Prijave se zaprimaju od 07. prosinca 2015. godine do 7. lipnja 2016. godine.

Sigurnosni kod:
security code
Unesite sigurnosni kod:

Pošalji