24,9 milijuna kuna za turističke projekte u 2017. godini dodijeljeno kroz program Konkurentnost turističkog gospodarstva

Ministarstvo turizma objavilo je rezultate programa dodjele bespovratnih potpora u 2017. godini pod nazivom „Konkurentnost turističkog gospodarstva“ putem kojega će sa ukupno 24 milijuna i 896 tisuća kuna sufinancirati 606 projekata usmjerenih na podizanje konkurentnosti turističkog gospodarstva na području svih županija Republike Hrvatske.

Podsjetimo, sredstva su namijenjena povećanju kvalitete i dodatne ponude ugostiteljskih objekata, razvoju novih proizvoda u destinaciji, održivom razvoju, internacionalizaciji poslovanja, korištenju novih tehnologija i sl. Korisnici sredstava su subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge), obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja pružaju ugostiteljske i/ili turističke usluge te fizičke osobe – privatni iznajmljivači.

Program je sastavljen od četiri mjere, od kojih svaka ima različitu namjenu sufinanciranja. Kroz mjeru A podupiru se hoteli, kampovi i drugi smještajni objekti, seljačka domaćinstva i objekti u domaćinstvu kroz podizanje kvalitete uz uvjet dostizanja više kategorije, razvoj i unaprjeđenje dodatnih sadržaja, tematsko definiranje hotela, ulaganje u zeleno poduzetništvo, izgradnju novog kampa ili kamp odmorišta, odnosno obnovu proširenje i uređenje postojećih, razvoj i unaprjeđenje dodatnih sadržaja kampa, povećanje i poboljšanje uvjeta za boravak osoba s invaliditetom, podizanje kvalitete postojećih seljačkih gospodarstava uz uvjet dostizanja više kategorije za jedno sunce, uređenje izletišta, kušaonica, vinotočja, te izgradnja bazena u objektima u domaćinstvu. Kroz tu je mjeru odobreno 485 projekta, ukupnog iznosa 21,4 milijun kuna, s time da se 9,3 milijuna kuna odnosi na izgradnju 237 bazena u domaćinstvima.

Kroz mjeru B razvijaju se posebni oblici turizma kao što su ruralni i planinski turizam, cikloturizam, sportsko-rekreativni, pustolovni, avanturistički, ronilački i dr. posebni oblici turizma kroz ulaganja u potrebnu infrastrukturu, opremu i sadržaje terena i prostora, igrališta, špilja, vidikovaca, vježbališta, odmorišta i sl. Kroz ovu mjeru podupiru se i zabavni i tematski parkovi, mali i ploveći hoteli, obnova i uređenje izletničkih drvenih brodova tradicijske izgradnje, te kreiranje paket aranžmana novih turističkih proizvoda za tržišta posebnih interesa. Kroz tu je mjeru odobreno 2,8 milijuna kuna za 102 projekta.

Mjera C odnosi se na dostupnost i sigurnost turista kroz sufinanciranje javno dostupnih defibrilatora (medicinski uređaji za spašavanje i oživljavanje) u ugostiteljskim objektima, uz obveznu edukaciju, pri čemu prednost imaju ugostiteljski objekti na otocima i drugim dijelovima RH koji u blizini nemaju zdravstvenih ustanova. Osim toga, od ove godine će se putem mjere C subvencionirati prijevoz vode trgovačkim društvima i obrtima koji se bave hotelskom industrijom na otocima bez vodovoda. Mjera D odnosi se na prepoznatljivost, pa će se tako financirati plasman otočnih proizvoda kroz turizam, povezivanje poljoprivrede i turizma korištenjem novih digitalnih tehnologija, kao i međunarodni skupovi važni za poduzetništvo u turizmu. Putem mjere C dodijeljeno je 300 tisuća kuna za 10 projekata, a putem mjere D 320 tisuća kuna za 9 projekata.

Rezultati programa „Konkurentnost turističkog gospodarstva“ objavljeni su na službenom webu Ministarstva turizma.

Izvor: mint.hr