200 milijuna kuna za podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada

Ostvarite do 750.000 EUR bespovratne potpore za ulaganja u svoje višegodišnje nasade, mehanizaciju, opremu…. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 2. lipnja 2021. godine, natječaj za provedbu podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.1 »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« – podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Svrha Natječaja je podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru voćarstva (uključujući i maslinarstvo) koja će postići ulaganjima u podizanje novih ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada, uključujući opremanje postojećeg višegodišnjeg nasada.

Zahtjev za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 16. srpnja 2021. godine od 12:00 sati do 30. rujna 2021. godine do 12:00 sati.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom Natječaju iznosi 200.000.000,00 HRK.

Prihvatljivi korisnici su:

Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika te proizvođačke organizacije priznate u sektoru voća sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija, a koje ispunjavaju uvjete iz Priloga 1. natječaja.

Visina javne potore:

Najviša visina javne potpore po projektu iznosi:

a) do 750.000 EUR, odnosno

b) do 100.000 EUR za korisnike čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 100.000 EUR, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu.

Intenzitet javne potpore
Do 50 %, a intenzitet potpore po projektu može se uvećati za dodatnih 20% u sljedećim slučajevima:
a. ulaganje provodi mladi poljoprivrednik ili
b. ulaganje se odvija u planinskom području, području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili ostalim područjima s posebnim ograničenjima

c. ulaganje se provodi kao zajednički projekt.
Najveći intenzitet kombinirane potpore ne smije biti veći od 70 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta.

Između ostalog za ulaganje su prihvatljive slijedeće voćne vrste:

  1. jezgričavo voće (jabuka, kruška, dunja)
  2. koštićavo voće (breskva, nektarina, marelica, trešnja, višnja, šljiva)
  3. jagodasto voće (jagoda, malina, kupina)
  4. bobičasto voće (američka borovnica)
  5. citrusi (mandarina, limun)
  6. južno voće (maslina, smokva)
  7. lupinasto voće (badem, lijeska, orah, pitomi kesten)

Tablica troškova i izračuna potpore mora biti u skladu s ulaganjima i troškovima navedenim u Listi prihvatljivih troškova i referentnih cijena (Prilog 3 ovoga Natječaja).
Prihvatljivima se smatraju samo troškovi nastali nakon podnošenja zahtjeva za potporu, osim općih troškova i troškova kupnje zemljišta radi realizacije projekta, koji su prihvatljivi najranije od 1. siječnja 2014. godine.
Opći troškovi prihvatljivi su do 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta, pri čemu su:
a. troškovi pripreme poslovnog plana prihvatljivi u iznosu do 2 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 37.500,00 kuna
b. troškovi pripreme dokumentacije prihvatljivi u iznosu do 2 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 75.000,00 kuna i
c. troškovi projektno – tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata, analize tla i trošak nadzora prihvatljivi u iznosu koji čini razliku zbroja troškova navedenih u podstavcima a. i b. ovoga stavka i gornje granice od 10 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ako je primjenjivo.

Popis prihvatljivih voćnih vrsta i preporučenih sustava opremanja prema voćnim vrstama pogledajte ovdje

Detaljne uvjete prihvatljivosti korisnika i projekta pogledajte ovdje

Listu prihvatljivih troškova i referentnih cijena pogledajte ovdje

Za kvalitetnu i pravovremenu pripremu Vašeg projekta i poslovnog plana stojimo Vam na raspolaganju!

Sigurnosni kod:
security code
Unesite sigurnosni kod:

Pošalji